Anställningsstopp infört i Halmstad

5 oktober 2007

Enskilda kliniker på länssjukhuset i Halmstad har vinnlagt sig så om att öka tillgängligheten och uppfylla vårdgarantin att kostnaderna har börjat skena. Anställningsstopp har därför införts på de kliniker som överskridit personalkostnaderna i budgeten.

En vårdgarantikoordinator har införts för att hjälpa klinikerna i prioriteringen så att de patienter som inte behöver vårdas på sjukhuset hänvisas till någon annan vårdgivare i länet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida