vårdekonomi

Dyster ekonomiprognos från SKL

Dyster ekonomiprognos från SKL
Den höga kostnadsökningstakten de senaste åren är inte långsiktigt hållbar, anser SKL. Arkivbild: Mostphotos

De extra tio miljarder som kommuner och landsting får från regeringen årligen räcker inte. SKL flaggar för rekordstora kostnadsökningar som kommer att kräva besparingar och skattehöjningar.

28 april 2016

Fler får jobb, skatteunderlaget växer och regeringen har beslutat om tio miljarder extra per år till kommuner och landsting. Men det räcker ändå inte, skriver arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, i sin årliga ekonomiska rapport.

Framför allt är man bekymrad över den kommunala sektorn med rekordstora kostnadsökningar på cirka nio procent i år. Det avtar dock, framför allt beroende på en minskad invandring, men beräknas ändå bli omkring sex procent åren därefter.

Behov av stora investeringar

Inom landstingen finns stora investeringsbehov och där räknar man med kostnadsökningar på drygt fem procent, både i år och de närmaste åren.

Sammantaget redovisade landstingen ett blygsamt överskott för 2015, men nästan hälften av landstingen och regionerna gick back.

Vad som driver kostnaderna inom landstingen kan inte bara förklaras med att vi får allt fler äldre utan har flera olika orsaker, konstaterar SKL. En är snabbt ökande läkemedelskostnader, en annan är ökningen av flyktinginvandringen som också innebär högre kostnader för vården.

Fler anställda på sjukhusen

SKL konstaterar att de ökande vårdkostnaderna i stor utsträckning är knutna till sjukhusen. Antalet anställda ökar snabbt, i synnerhet när det gäller läkare, samtidigt som produktionen i stort sett ligger stilla. SKL drar slutsatsen att ytterligare effektiviseringar behövs inom den svenska sjukhusvården.

Arbetsgivarorganisationen tror att skattehöjningar kommer att bli nödvändiga från 2017 och framåt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida