Hälften av cheferna i Halland har slutat

Under de tre senaste åren har 14 chefer lämnat den landstingsdrivna närsjukvården i Halland. Det är mer än hälften av de 25 chefsposter som finns — antalet vårdcentraler är 25.

28 augusti 2009

Det framgår av den utvärdering av de två första åren med Vårdval Halland, som nu publicerats. Vårdval Halland var en pionjär när det gäller vårdvalssystem; när det kom den 1 januari 2007 var man först ut i landet.

Av utvärderingen framgår också att fler och fler av ”övrig vårdpersonal” lämnar närsjukvården. År 2006 slutade 69, år 2007 var de 109 och 2008 slutade 133 personer.

En av dem som lämnat sitt uppdrag är Helén Svensson, tidigare chef för vårdcentralen i Andersberg. Hon har varit mycket kritisk mot ersättningsmodellen i Vårdval Halland, eftersom den drabbade ett socialt utsatt område som Andersberg hårt.

”Ville göra något annat”

Men det är inte skälet till att hon slutat som chef för Andersberg:

– Jag har varit chef i 20 år, först på medicinkliniken på länssjukhuset i Halmstad och sedan i Andersberg. Jag tyckte det var dags att göra något annat.

När Vårdfacket nämner att 56 procent av cheferna slutat är hennes spontana reaktion ”ojdå”. Men hon vill inte säga något mer om just detta faktum.

– Inga kommentarer. Det är väl svar nog, säger Helén Svensson.

Chefsomsättningen ”noterbar”

Utredaren Gert Paulsson vid Ekonomihögskolan i Lund tycker att omsättningen av chefer är ”noterbar”. Han pekar bland annat på att vissa chefer har upplevt att de inte haft den kunskap och de verktyg de behöver för att se hur resultatet på den egna resultatenheten utvecklas och kunna vidta de åtgärder som behövs.

Redovisningen av data om personalomsättning och arbetsmiljö kommer bara från de landstingsägda vårdcentralerna. Gert Paulsson önskar att den avslutande rapporten nästa år ska omfatta data också från den privatdrivna verksamheten.

Många vårdcentraler går med underskott

Hallänningarnas hälsotillstånd enligt de data som redovisas är bättre än riksgenomsnittet. Men det kan enligt utredaren inte kopplas till Vårdval Halland, även om indikatorerna när det gäller den medicinska kvaliteten i närsjukvården ger en ”försiktigt positiv bild”.

De landstingsdrivna vårdcentralerna har generellt sett ekonomiska problem. Några går med ett litet överskott – det har minskat under 2008 – medan många går med underskott.

(Reviderat 090831 kl 9.25)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida