Landstingsdirektör uppmanar personalen att springa ännu fortare

Västerbottens nya landstingsdirektör har hamnat i hetluften efter ett uttalande om att personalen behöver springa fortare.

I ett tv-inslag i Västerbottensnytt uttryckte Jonas Rastad det så här:
”Vi har en personal som jobbar väldigt hårt, som springer fort, vi måste nu be dem springa lite fortare, samtidigt som vi sätter igång aktiviteter som gör att vi springer riktigare och åt rätt håll och kanske samtidigt.”

Uttalandet har väckt ilska hos Vårdförbundet som tycker att den nya landstingsdirektören går ut för hårt. Rädsla finns för att snabba ogenomtänkta åtgärder leder fel.

– Det är uppenbart att han inte har någon aning om hur det ser ut ute i verksamheten. Det springs redan fort. Det löser inget av hälso- och sjukvårdens problem att springa fortare, säger Johan Larsson, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Västerbotten.

Landstingsdirektören Jonas Rastad efterfrågar å sin sida att berörda fackförbund skaffar sig ett större perspektiv än sina egna medlemmars och stöttar landstingsledningen i en tid av tuffa besparingsåtgärder.

120 miljoner back

Västerbottens läns landsting kommer att gå 120 miljoner back i år om inget görs åt saken. Jonas Rastad har därför dragit i nödbromsen.

Kortsiktiga åtgärder som bland annat investeringsstopp, stopp för resor, konferenser och utbildningar och minskat användande av vikarier sätts in i ett första skede. På längre sikt ska landstinget jobba med att utveckla vården för att spara pengar. Bland annat är målet att minska kostsamma patientskador och vårdrelaterade sjukdomar.

– Vi är alla i samma båt, vi måste lösa kostnadsfrågan. Några ytterligare pengar finns inte nu, säger han.

Med en sådan önskan bör landstingsdirektören satsa mer på kommunikation än information, anser Johan Larsson.

– Arbetsgivaren vill gärna att vi ska vara med och ta ansvar, men vi måste ju få vara delaktiga också.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida