Nya sparkrav i Jämtland

Nu väntar nya tuffa besparingskrav för personalen i Jämtlands läns landsting. Med ett underskott förra året på 118 miljoner kan följden bli personalminskningar.

– Kalla det sparpaket eller handlingsplan, det är likgiltigt — nu måste landstingets ekonomi komma i balans. Att skapa en god ekonomisk hushållning var en av orsakerna till att jag förändrade landstingets organisation. Nu ska vi direkt visa vårt sätt att angripa de återkommande ekonomiska problemen inom landstinget, säger landstingsdirektören Karin Strandberg Nöjd i ett pressmeddelande.

Landstingsdirektörens ledningsgrupp ser nu över vilka åtgärder som kan behöva göras. Det kan bland mycket annat handla om ytterligare restriktioner vid inköp, personalminskningar, ekonomiska omfördelningar mellan centrumen eller begränsningar av landstingets verksamhet. De önskemål om nya verksamheter som gjorts från både centrum och politiskt valda kommer att granskas mycket noggrant.

”Finns inga pengar”

– Det finns helt enkelt inga pengar till ny verksamhet. Ska något nytt prioriteras in i vår verksamhet måste det vara väldigt tydligt vad som samtidigt tas bort, poängterar Karin Strandberg Nöjd.

Årsbokslutet för 2011 slutade med ett underskott på 118 miljoner kronor. 80 miljoner kronor var engångskostnad för pensioner medan 38 miljoner kan relateras till ett för högt kostnadsläge i verksamheten. Besparingarna kommer att omfatta minst 50 miljoner kronor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida