Ökade statsbidrag krävs för att klara ekonomin i landsting och kommuner

En förväntad ljusning för Sveriges ekonomi får genomslag i kommunernas och landstingens skatteintäkter kommande år. Trots det krävs en höjning av statsbidrag, kommunalskatt eller omfattande åtgärder för att undvika underskott från år 2015 och framåt. Det visar vårens ekonomirapport från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

26 april 2012

Efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och början av 2012 börjar läget för Sveriges ekonomi ljusna. För kommuner och landsting betyder det mer pengar genom större skatteintäkter. Dessutom talar mycket för betydande engångsinkomster på drygt 10 miljarder kronor i år. Det handlar främst om återbetalning av AFA försäkringspremier.

Anders Knape, ordförande för SKL, säger att det ser positivt ut för 2012. Man ser att kommuner och landsting efter flera år med överskott nu vågar investera, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda en fortsatt god service till medborgarna.

– Men förutsättningarna varierar i landet. Vi kan också konstatera att landstingen kommer få det något tuffare kommande år, vilket beror på den förändrade demografin. Det är 40-talisterna som nu kommer behöva vård. Kommunerna nås av denna grupp senare genom hemtjänst och äldrevård, säger Anders Knape.

Den preliminära bedömningen är att resultatet i sektorn år 2012 blir över 20 miljarder kronor, om man räknar in engångsintäkten från AFA. Men redan nästa år förväntas resultatet återigen falla tillbaks till 2011 års nivå, knappt 9 miljarder kronor. Med oförändrad skattesats och nominellt oförändrade statsbidrag kommer det sedan att krävas tuffa budgetåtstramningar om inte resultaten efter hand ska sjunka ner under nollstrecket.

En känslighetsanalys visar att sektorns resultat gradvis försvagas till minus 11 miljarder år 2016 om ingen höjning görs. SKL räknar dock inte med en sådan försämring.

– För att möta ökade krav på kvalitetsförbättringar inom kommuner och landsting behöver vi föra en dialog med regeringen om hur vi tillsammans kan möta de förväntningarna, säger Anders Knape.

SKL räknar med att statsbidragen etappvis höjs till en nivå som är 18 miljarder högre än dagens och skattesatsen höjs med totalt 23 öre fram till år 2016. Under dessa förutsättningar blir sektorns resultat 6,5 miljarder år 2016, vilket är nästan 10 miljarder sämre än ”tumregeln” god ekonomisk hushållning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida