Debatten om nätläkarna

Reglerna har inte anpassats till en ny verklighet

Ersättningssystemen och vårdavtalen är inte anpassade till de nya nätläkartjänsterna. Kritiken växer mot att politiker och beslutsfattare inte har hängt med i utvecklingen.

Det var i en debattartikel i DN förra veckan som representanter för allmänläkarna kritiserade de digitala läkartjänsterna. Deras oro gäller att nätläkarbolagen tar resurser från primärvården, som redan är underfinansierad. Men de ifrågasätter också kvaliteten på den vård som nätläkarbolagen står för. Läkarna vänder sig inte mot digital teknik i sig, men menar att det måste integreras med den ordinarie primärvården.

Trötta på vårdköer

Företrädare för nätläkarföretagen Kry och Min doktor har försvarat sig med att de inte kan lastas för hur ersättningssystemen ser ut och påpekat att den snabba ökningen av digitala läkarbesök visar att patienterna är trötta på långa vårdköer och vill ha den typen av vårdkontakt.

De påpekar också att deras läkare är erfarna specialister och att de följer samma regelverk som andra när det gäller till exempel antibiotikaanvändning.

Har inte hängt med

Nätläkarföretagen har också fått politisk uppbackning från bland andra  Daniel Forslund (L) och Simon Röstin (M) som i en replik skriver att det är enormt viktigt att utbyggnaden av e-hälsa sker i ett högt tempo och att de välkomnar ”kreativa och seriösa aktörer som Kry och Min doktor som bidrar med nya lösningar”. Men de är också självkritiska och medger att ersättningsmodeller och vårdavtal inte har hängt med i den utveckling som skett.

SKL ser över reglerna

Företrädare för Svenska läkaresällskapet har också kritiserat att nätläkare prioriteras samtidigt som vårdcentralerna bromsas. De är positiva till e-hälsa som arbetssätt och menar att det bör utvecklas snabbt vid alla vårdcentraler och mottagningar.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har påbörjat en översyn för hur digitala vårdbesök ska debiteras och integreras i vården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida