Skatteintäkterna ökar mer än beräknat i landstingen – ”framtiden ljusnar”

Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings senaste ekonomirapporter går landsting och kommuner en ljusare framtid till mötes. Men flertalet av dem kommer såväl i år som nästa år att visa negativa resultat.

Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, ekonomer skruvar upp bedömningen för svensk ekonomi något. Risken för en djupare recession och förnyad finansiell oro har minskat och kommunernas och landstingens skatteunderlag utvecklas förhållandevis väl. Ändå kommer även 2013 att bli ett utpräglat lågkonjunkturår med hög arbetslöshet.

Enligt Mats Kinnwall, chefsekonom på SKL, kommer den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden leda till att det tar tid innan svensk ekonomi har hämtat sig.

De nya skattunderlagsprognoser som SKL i dag presenterar visar att kommunernas och landstingens skatteintäkter blir bättre än tidigare beräknat även 2014. Men ett ”betydande kostnadstryck” riskerar att försvaga sektorns resultat påtagligt, enligt SKL:s bedömning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida