SUNDSVALL: Kritiken fick ledningen att backa

Omtag. Och omtag igen. Konsultföretaget Mantec har fått bakläxa två gånger på sina förslag till neddragningar på Sundsvalls sjukhus. Kritiska synpunkter från fackens huvudskyddsombud bidrog.

Margaretha Sandström är huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Sundsvalls sjukhus. Tillsammans med huvudskyddsombuden för Kommunal, Läkarförbundet och sktf har hon arbetat med analyserna av de arbetsmiljöproblem som Mantecs förslag till omorganisation skulle kunna medföra.?

– Vi har definitivt medverkat till att Mantec har fått bakläxa, säger hon.

Tillsammans lämnade huvudskyddsombuden in en kritisk skrivelse som kommentar till det första förslaget till omorganisation, som kom i slutet av februari.?

– Mantec, konsulten, hade gjort ett undermåligt arbete. Vi var väldigt kritiska, konstaterar Margaretha Sandström.?

Huvudskyddsombuden krävde också att man skulle pröva om det inte går att spara på andra områden än på sjukhusets kärnverksamhet och personalen.?

– Vi tyckte att man till exempel kunde titta på om det inte gick att spara på lokalerna, it och läkemedlen, säger Margaretha Sandström.?

Sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson höll med om att underlaget från Mantec var undermåligt. Han kritiserade förslaget från såväl patientsäkerhets- som arbetsmiljöperspektiv. Konsulterna fick göra om.?

Sjukhusdirektörens beslut var också ett svar på den anmälan enligt arbetsmiljölagen som skyddsombuden redan tidigare hade lämnat in. I sin anmälan krävde de svar på en rad frågor om arbetsmiljön. Om skyddsombuden inte är nöjda med svaret kan de låta anmälan gå vidare till Arbetsmiljöverket.??

Efter två veckor kom Mantec tillbaka med sin bearbetade rapport. Efter ett sent kvällsmöte mellan Sigbjörn Olofsson och Mantecs representanter kom beskedet: inte heller det nya förslaget kunde godkännas av sjukhusdirektören.

– Vi hade ett möte med det lokala personal- och arbetsmiljörådet dagen därpå. Där fick vi veta att underlaget från Mantec inte heller den här gången var användbart, utan måste bearbetas ännu mer, berättar Margaretha Sandström.?

När Sigbjörn Olofsson tillträdde som sjukhusdirektör i januari la han upp en strikt tidplan med sikte på att den nya organisationen skulle vara på plats i veckan efter påsk. Eftersom Mantec nu har fått bakläxa två gånger har tidplanen spruckit rejält. Kanske dröjer det till hösten innan omorganisationen är färdig. ??

Hur går det då med anmälan till Arbetsmiljöverket? Än så länge vilar facken på hanen. Mantecs senaste förslag är inte klart när detta skrivs. Men enligt Margaretha Sandström ska huvudskyddsombuden inte involveras i utvärderingen denna gång.?

– Så då får vi se om vi inte i alla fall aktiverar vår 66a-anmälan, säger Margaretha Sandström.?

(66a-anmälan kallas det efter Arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6 a, som reglerar just en sådan anmälan från skyddsombuden.)??

Under våren har landstingsstyrelsen fått en ny ordförande. Den massiva kritiken – bland annat för det sätt hon gav den tidigare sjukhuschefen Margaretha Rödén sparken – fick den tidigare ordföranden Ewa Söderberg (S) att kasta in handduken.?

Ny ordförande blev Elisabet Strömqvist (S). Att Mantec inte på två försök har lyckats presentera ett förslag gör henne »misstänksam och bekymrad«.?

– Att det första förslaget gick tillbaka var nästan bra, det var ett kvitto på att fackförbundens synpunkter på arbetsmiljö och verksamhetens synpunkter på patientsäkerheten hade beaktats. Samma sak hände ju på sjukhuset i Örnsköldsvik när Mantec kom med sitt första förslag där. Men nog hade jag förväntat mig ett färdigt förslag and­ra gången, säger hon.?

Vad det får för konsekvenser vill Elisabet Strömqvist inte uttala sig om, inte förrän Mantecs tredje förslag har kommit. Och när det sker vet hon inte.??

Var det då fel att avskeda Margaretha Rödén? Elisabet Strömqvist väljer att, som hon säger, inte »recensera« sin företrädare. Men hon medger ändå att den tidigare ordföranden begick »misstag« i samband med att Margaretha Rödén fick gå.?

Samtidigt är hon kritisk mot att processen under Margaretha Rödéns ledning tog så mycket längre tid på Sundsvalls sjukhus än i Örnsköldsvik och på Sollefteå sjukhus.?

– De fick ett år på sig från det att beslutet om omorganisationen togs i juni 2008. Ett år senare var processen i full gång i Örnsköldsvik och inte så långt därefter i Sollefteå. Men i december 2009 var man långt ifrån klar i Sundsvall. Margaretha Rödén nådde inte hela vägen, säger Elisabet Strömqvist.??

Nu har den politiska ledningen för första gången träffat huvudskyddsombuden på Sundsvalls sjukhus, trots att processen pågått så länge. Kanske spelar Elisabet Strömqvists gedigna fackliga bakgrund in – till för drygt tre år sedan var hon ordförande för Kommunal i länet.?

Det är Margaretha Sandström, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Sundsvalls sjukhus, som först berättar att huvudskyddsombuden och två ledande politiker har mötts. Hon tycker att det har varit för långt mellan fack och arbetsgivare.?

– I andra landsting, har jag hört, är det vanligt att politikerna tittar förbi på fackexpeditionen, tar en fika och pratar om de gemensamma problemen. Det klimatet har vi inte här.?

Är ett annat klimat på gång??

– Kanske det, för visst var det positivt att få träffa dem. Vi fick beskriva var vi såg de största farorna och bristerna, och att vi från fackligt håll har pekat på att det finns andra sparobjekt än personalen, säger hon.?

Men särskilt långtgående löften, annat än att de ska träffas igen, fick inte huvudskyddsombuden av politikerna.?

– Det hade vi väl inte väntat oss heller, säger Margaretha Sandström.?

Också Elisabet Strömqvist tycker att det var ett bra möte.?

– Vi hade en bra dialog. Jag lär mig mycket på de möten jag har med de fackliga representanterna, liksom vid mötena med till exempel patientföreningarna. Fackens synpunkter är viktiga, säger Elisabet Strömqvist.

Samtidigt framhåller hon att hon har en annan roll än fackföreningarna. ?

– Nu företräder jag medborgarna, säger hon.??

Hur ser då Elisabet Strömqvist på den 66a-anmälan, som facken har initierat??

– Den riktade sig ju både till sjukhusledningen och till politikerna. Sigbjörn Olofsson har svarat för sjukhusledningens räkning, vi arbetar just nu på ett svar från politikerna. Men vi är inte färdiga än, säger hon.?

Men visst vet hon vad en 66a är.?

– Det gjorde vi från Kommunals sida några gånger när jag var ordförande. Ibland var vi framgångsrika, ibland lyckades vi inte. Men jag vet att arbetsmiljölagstiftningen är ett kraftfullt verktyg i fackens händer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida