Tung stämning efter nedläggningsbesked i Kristianstad

I går fick biomedicinska analytikerna vid bakteriologiska laboratoriet på Centralsjukhuset i Kristianstad beskedet att deras arbetsplats läggs ned.? I dag känns det tomt och konstigt ? som ett stort svart hål.

25 februari 2009

Så kommenterar Anita Eriksson läget på arbetsplatsen sedan hon och 15 andra biomedicinska analytiker, tre läkarsekreterare och två läkare informerats om att deras verksamhet ska flyttas till universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Senast den 30 april stängs dörrarna till labbet för gott.

Anita Eriksson är Vårdförbundets förtroendevalda på labbet.

? Det är ett alldeles förskräckligt beslut. Vi efterlyste fler alternativ till besparingar, nu fanns det bara ett förslag. Vi är ett litet och väl fungerande laboratorium som kan lämna snabba svar, inte minst till infektionskliniken här på sjukhuset.

Det är sagt att ingen ska sägas upp. Två har acceptera ett erbjudande om tidigarelagd pension. Övriga får finna sig i att börja pendla, om de vill ha kvar jobbet.

Lång resväg till jobbet

? I dag har jag tio minuters cykelväg till arbetet. Till Malmö eller Lund tar det minst en och en halv timme med de allmänna kommunikationsmedlen. För dem som bor norr om Kristianstad blir det ännu längre. Så det blir betydligt längre arbetsdagar.

Även studenter drabbas av nedläggningsbeslutet. Högskolan i Kristianstad har precis startat en utbildning för biomedicinska analytiker och hade räknat med att få praktikplatser inom alla områden i Kristianstad, nu måste studenterna pendla till Lund eller Malmö för att få praktik inom mikrobiologi.

Ifrågasatt länge

Sedan lång tid tillbaka har labbets existensberättigande ifrågasatts. I mitten av 90-talet gjordes en översyn av all laboratorieverksamheten i Region Skåne. Det beslutades att bakteriologin skulle koncentreras till de båda universitetssjukhusen. Av geografiska skäl gjordes dock ett undantag för just Kristianstad.

I samband med den centralisering av laboratorieverksamheten i regionen som skedde den 1 januari i år lades en budget med ett sparbeting på cirka 50 miljoner kronor. Återigen riktades blickarna mot Kristianstad. Att lägga ner bakteriologlaboratoriet skulle spara 14 miljoner kronor. Facken ställde sig skeptiska till siffrorna och begärde en konsekvensanalys. Den visar att besparingen på sin höjd blir sex miljoner.

Lönlösa protester

Såväl Läkar- som Vårdförbundet har protesterat mot nedläggningsförslaget i de lokala samverkanssamtalen. Med hänvisning till bland annat patientsäkerheten begärde Läkarförbundet centrala förhandlingar. Vårdförbundet ansåg dock att slaget redan var förlorat.

? Oavsett vad konsekvensanalysen hade visat skulle arbetsgivaren ha tagit det här beslutet, det är vår bestämda uppfattning. Alternativet var att göra generella besparingar på andra verksamheter enligt osthyvelprincipen, vilket skulle ha varit lika illa det ? kanske värre. Grundproblemet är att laboratorieförvaltningen redan från början är underfinansierad, säger Catarina Andersson som har representerat Vårdförbundet i samtalen med arbetsgivaren.

Kan bli dyrare i längden

Hon är dock rädd för att beslutet kan få motsatt effekt än den arbetsgivaren har tänkt sig.

? Risken är att det blir mycket dyrare för den övriga sjukvården genom ökad infektionsspridning och väsentligt mer övertid på grund av orimlig arbetsbelastning på laboratorierna i Malmö och framför allt Lund.

I nästa vecka ska arbetsgivaren diskutera vad som ska hända med den klinisk kemiska laboratorieverksamheten i Kristianstad, som även den är utsatt för besparingskrav.

Besparingar på andra håll

På klinisk kemiska laboratoriet i Ängelholm ska personalstyrkan i princip halveras och även i Trelleborg försvinner troligtvis en del labbtjänster när nattservicen läggs ned.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida