Upphandlingen av Mantec var olaglig

När Västernorrlands läns landsting beslutade att skriva ett tvåårsavtal med konsultföretaget Mantec för nära 54 miljoner kronor bröt landstinget mot lagen om offentlig upphandling. Det konstaterar Konkurrensverket.

25 februari 2010

Turerna kring hur landstinget i Västernorrland har hanterat sin ekonomi har varit många och starkt ifrågasatta. När landstingsledningen konstaterade att de besparingsåtgärder som dittills hade satts in inte räckte till anlitades konsultföretaget Mantec AB och ett avtal på två år skrevs med förhoppning om att företaget snabbt skulle få länssjukhusens ekonomi i balans.

Landstinget skyller på brådska 

Men enligt lagen om offentlig upphandling ska alla större upphandlingar först annonseras ut så att flera ges möjlighet att lämna offert. Så skedde inte i Västernorrland, vilket ledningen förklarat med att det var så bråttom.

Efter att Konkurrensverket har granskat ärendet konstaterar verket att det knappast kan ha varit så bråttom som landstinget påstår, eftersom huvudavtalet mellan landstinget och Mantec uppgår till två år med en möjlighet till förlängning om ytterligare två år.

Istället menar Konkurrensverket att den brådska som uppstod berodde på bristande planering i den egna organisationen rörande kommande behov av upphandlingar, och inte på omständigheter som inte hade kunnat förutses av landstinget.

I dag saknas sanktionsmöjligheter 

Konkurrensverkets tog sitt beslut i förra veckan. I dagsläget har verket inga sanktionsmöjligheter, vilket innebär att landstinget inte straffas för sitt agerande. Finansdepartementet väntas dock inom kort lägga fram en lagrådsremiss som ska göra det möjligt att vitesförlägga den som bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida