Våg av varsel i landet

Landstingen brottas med minskade skatteintäkter och löser sina ekonomiska problem med neddragningar. Vården drabbas hårt.

3 april 2009

UPPSALA Till följd av bland annat ökade kostnader meddelade landstinget i Uppsala i mitten av februari att 200 årsarbetstider från Akademiska sjukhuset och 60 från primärvården varslas.

– Det är förvånande att varslen kommer på det här sättet, utan riktig analys utifrån var kostnadsökningarna ligger – och varför de uppkommit, säger Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundets avdelning Uppsala.

VÄRMLAND Den 24 februari meddelade landstinget i Värmland arbetsförmedlingen att hundra personer kommer att varslas. 50 av varslen berör Vårdförbundets medlemmar.

– Redan nu dras vi med ständiga överbeläggningar. Att i det läget minska personalen innebär en stor fara för både patientsäkerheten och arbetsmiljön, säger Thomas Sjöholm, styrelseledamot för Vårdförbundet i Värmland.

KRISTIANSTAD I slutet av februari fick de 16 biomedicinska analytikerna vid bakteriologiska laboratoriet på Centralsjukhuset i Kristianstad beskedet att deras arbetsplats läggs ned. Verksamheten flyttas till universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Anita Eriksson är Vårdförbundets förtroendevalda på labbet:

? Det är ett alldeles förskräckligt beslut. Vi efterlyste fler alternativ till besparingar, nu fanns det bara ett förslag.

Det är sagt att ingen ska sägas upp. Två har accepterat ett erbjudande om tidigarelagd pension. Övriga får finna sig i att börja pendla, om de vill ha kvar jobbet.

ÖRNSKÖLDSVIK 60 miljoner kronor ska sparas på Örnsköldsviks sjukhus under 2009. I mitten av mars stod det klart att det för Vårdförbundets del handlar om en neddragning av 56 helårstjänster. En del kan dock få jobb inom den personalpool om cirka 40 tjänster som planeras.

Strukturförändringar på sjukhuset innebär bland annat att sjuksköterskor får vara beredda att arbeta på flera olika avdelningar och att arbetspassen blir kortare – men fler. Andra förändringar är att tre semesterperioder blir obligatoriskt, alla får vara beredda på att arbeta varannan helg och delade turer kommer att införas.

– Det blir ingen tid för överlämning, ingen tid för arbetsplatsträffar, ingen tid för reflextion, summerar Hanna Bäckman, Vårdförbundets ordförande i Västernorrland.

SUNDSVALL Mer pengar till vården. Det krävde Vårdförbundet, Kommunal och sktf i en gemensam manifestation den 17 mars i Sundsvall, där sparbetinget blir klart om några månader.

– Kvällens manifestation riktar sig i första hand mot regeringen. Kravet är att statsbidragen till kommuner och landsting ska öka med elva miljarder kronor. Det ställer vi upp på, säger Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundet i Västernorrland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida