Vårdförbundets hälsoekonomiska stipendiater 2012 utsedda

Vårdförbundets hälsoekonomiska stipendiater 2012 utsedda
Förebyggande amningsstöd till mammor med prematura barn ska studeras i ett av de forskningsprojekt som får Vårdförbundets hälsoekonomiska stipendium i år. Arkivbild: mostphotos

Vårdförbundets hälsoekonomiska stipendier går i år till ett forskningsprojekt om röntgen och en studie om förebyggande amningsstöd till mammor med för tidigt födda barn. Dessutom får två doktorander var sitt stipendium.

Vad är bäst, att en mobil röntgen kommer till de särskilda boendena eller att de boende får ta sig till sjukhusen? Det får sjuksköterskan, docenten och ledningsstrategen Bodil Ivarsson i Malmö och gruppen runt henne 300 000 kronor för att undersöka.

200 000 kronor går till sjuksköterskan och filosofie doktorn Renée Flacking, lektor vid Akademin hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna. Hon ska göra en randomiserad kontrollerad multicenter studie om proaktivt amningsstöd till mammor med prematura barn. Båda angelägna forskningsprojekt, anser expertgruppen bakom utnämningarna.

Pernilla Garmy, sjuksköterska och doktorand vid institutionen hälsa och samhälle på Högskolan i Kristianstad får ett doktorandstipendium på 200 000 kronor för ett projekt som ska förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar.

Och Ingrid Larsson, sjuksköterska och doktorand på avdelningen omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping får ett på 100 000 kronor för ett projekt som ska utveckla vården av patienter med kronisk reumatisk sjukdom och därigenom främja hälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida