Vårdval kan bli tvingande

Alla landsting och regioner ska införa vårdval i primärvården senast 1 januari 2010, enligt den proposition om vårdval som regeringen i veckan överlämnade till riksdagen.

11 december 2008

Vårdval innebär i korthet att patienterna ska ha rätt att välja vårdcentral. Alla vårdgivare som uppfyller landstingets krav får etablera sig, och ersättningen följer patientens val.

Flera landsting har redan infört vårdval, exempelvis Halland och Stockholm och regeringen vill alltså utvidga det till att omfatta primärvården i hela Sverige senast den 1 januari 2010.

Olika kontrollfunktioner inrättas:

  • Socialstyrelsen ska följa upp hur införandet sköts av landstingen, exempelvis vilka krav som ställs på vårdgivarna och vilken information patienterna får.
  • Konkurrensverket ska utvärdera vårdvalssystemets effekter på konkurrensen.
  • En nationell patientenkät ska mäta hur patienterna upplever kvaliteten i all primärvård under 2009.

Redan från 1 april nästa år vill regeringen att hälso- och sjukvårdslagens krav på att den fasta läkarkontakten ska vara en specialist i allmänmedicin slopas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida