Varsel om stora uppsägningar i Blekinge

Varsel om stora uppsägningar i Blekinge
Personaldirektör Östen Sjösten känner sig tvingad att ta till uppsägningar för att rädda ekonomin. Foto: Landstinget Blekinge

Mitt i semestertider kommer landstinget i Blekinge med sitt varsel av 50 medarbetare, de flesta anställda inom psykiatri och administration. Exakt vilka som riskerar att bli av med sina jobb blir klart först i höst.

13 juli 2011

Det är landstinget Blekinges katastrofala ekonomi som lett fram till varslet om uppsägningar. Personalkostnaderna är den största utgiftsposten för landstinget och enligt personaldirektören Östen Sjösten måste man göra sig av med anställda för att få ekonomin i balans.

Unga sägs upp

Helena Friberg är sjuksköterska och förtroendevald på avdelningen för ädrepsykiatri, en avdelning som helt kommer att läggas ner. Verksamheten tas över av ett mindre team, berättar hon. Övrig personal kommer att omplaceras, eftersom de är äldre och har jobbat i så många år att de inte riskerar uppsägning.

–I stället kommer många unga på andra avdelningar inom psykiatrin att kastas ut. Och det när vi bara är några år från stora pensionsavgångar, säger hon.

Redan i dag är pressen hård på psykiatriavdelningarna och personalen undrar hur det ska fungera i framtiden med ännu färre anställda.

Oklara besked

Först i höst blir det klart om varslet förverkligas och vilka som i så fall tvingas gå. I ett pressmeddelande från landstinget beklagar personaldirektören Östen Sjögren att varslet kommer just nu. 

–Det känns naturligtvis inte bra att behöva göra detta mitt under semesterperioden. Men enligt lag är vi skyldiga att varsla Arbetsförmedlingen fyra månader i förväg och om vi ska hinna få någon effekt av uppsägningarna under det här året är vi tvungna att göra det nu.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida