Akademiska sjukhuset anmäls för tv-samarbete – igen

Akademiska sjukhuset anmäls för tv-samarbete – igen
För den som vill bilda sig egen uppfattning i frågan finns 112 - på liv och död att titta på via TV4:s hemsida. Arkivbild: Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala anmäls åter igen för att de bryter mot patientsäkerhetslagen genom sitt samarbete med TV4 i samband med inspelningen av tv-serien 112 — på liv och död.

En läkare i Uppsala har – för andra gången – anmält Akademiska sjukhuset för brott mot patientsäkerhetslagen. Anledningen är att sjukhuset gått med på att produktionsbolaget Titan spelar in tv-serien 112 – på liv och död på sjukhuset där patienter medverkar utan att bli tillfrågade i förväg.

Gott om bevis

Enligt anmälaren innehåller serien gott om bevis på att patienter filmats i situationer där det ”klart framgår att vårdsökande varit i sådan kondition att någon regelrätt eftergift av sekretess omöjligtvis förelegat”.

Samma person anmälde Akademiska sjukhuset redan 2009 då ett liknande avtal slutits mellan sjukhuset och TV3, då för inspelning av tv-serien Sjukhuset.

Justitieombudsmannen beslutade i frågan så sent som i mars i år. En mycket kritisk JO skrev då bland annat att ”det är anmärkningsvärt att Akademiska sjukhuset genom ett avtal har godkänt att gällande sekretessregler kan åsidosättas”. 

Inte i medborgarnas intresse

Slutligen ifrågasatte JO landstinget i Uppsala läns uppfattning att medborgarnas integritetsintresse stått i förgrunden i samband med inspelningen.

Kommunikationsdirektören vid Akademiska sjukhuset har lovat återkomma med en kommentar så fort hon satt sig in i frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida