”Allmänläkarna behöver omdefiniera sin yrkesroll”

Arbetet och yrkesrollen för dagens allmänläkare har inte mycket gemensamt med gamla tiders distriktsläkare. Dagens vård kräver att läkarna tar ett steg åt sidan och tittar på sin egen roll.

Det anser Anders Hansson, själv allmänläkare, som i sin avhandling har undersökt distriktsläkares attityder till sin yrkesroll och deras syn på samarbete med andra yrkesgrupper. Han konstaterar att många distriktsläkare i dag känner sig osäkra i sin yrkesroll, som ser annorlunda ut än den gjorde förr.

Låser sig i traditionell roll

Den gamla inställningen var att distriktsläkaren följde sin patient i vått och torrt. I dag förväntas han förena det traditionellt medicinska perspektivet med ett humanistiskt, både bota och vårda, och det lyckas dagens allmänläkare inte så bra med.

– Distriktsläkare tycks ha en idealföreställning om hur en läkare ska vara. När inte verkligheten stämmer överens med denna låser man sig fast i en traditionell roll. Resultatet blir stress, man kanske blir sjukskriven eller avsäger sig allt intresse för sjukvårdens organisation, säger Anders Hansson. 

Läkaren inte längre allvetande

Teamarbete tror han skulle kunna vara ett sätt att avlasta distriktsläkaren. I en av studierna i avhandlingen fann han att allmänläkarna uppfattade teamarbete både som slöseri med tid och som tidsbesparande, att dela på ansvar men också att förlora huvudansvaret, att vara medicinsk expert och samtidigt förlora generalistrollen.

I teamet blev läkaren en lärande person och var inte längre den allvetande, vilket kunde innebära att den djupare kontakten med patienten togs över av andra yrkesgrupper.

Vill inte samarbeta med sjuksköterskor

I en annan studie visade sig distriktsläkarna inte vara så intresserade av att samarbeta med sjuksköterskor, som distriktssköterskor var att samarbeta med läkarna.

En förklaring till läkarnas negativa inställning till samarbete kan vara att det ligger i yrkesrollen att ta ansvar för de egna patienterna men inte för organisationen, liksom att inte visa osäkerhet inför andra yrkesgrupper.

– När kraven kommer på att arbeta i team, låser allmänläkaren fast sig i sin yrkesattityd och avsäger sig ansvaret för helheten. Konsekvensen kan bli att andra tar över och bestämmer hur läkarna skall göra, och det är inte någon bra lösning, säger han.

Vill definiera om allmänläkarrollen 

Anders Hansson skulle i stället vilja se en omdefiniering av allmänläkarrollen.

– Bara för att man överlämnar en del av sitt stora ansvar och åtagande till andra yrkesgrupper och samarbetar i team, behöver jobbet inte bli mindre stimulerande för det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida