Allt sämre för de äldre på Koppargården

Brukarundersökning visar på rekordlåg trivsel på äldreboendet.

28 februari 2014

Det är extremt låga betyg som de boende på Koppargården ger i Stockholms stads brukarundersökning för 2013. Jämfört med året innan har de äldres trivsel rasat.

  • Endast hälften säger att de själva kan välja vilken tid de vill gå upp på morgonen och när de ska gå och lägga sig på kvällen, jämfört med 74 respektive 78 procent året innan.
  • 25 procent upplever att de kan påverka sin vardag, jämfört med 53 procent året innan.
  • 65 procent känner sig trygga i sitt boende, det var 82 procent året innan.
  • 39 procent är nöjda med de aktiviteter som erbjuds, året innan var det 58 procent.
  • 35 procent uppger att synpunkter och klagomål tas om hand, jämfört med 57 procent året innan.

Rekordlåg siffra

Allt färre tycker också att maten smakar bra, att måltiden är en trevlig stund på dagen och att personalen frågar hur den äldre vill få hjälpen utförd. På punkt efter punkt har de boendes trivsel sjunkit drastiskt.

Totalt sett är det i dag bara 59 procent som uppger att de är nöjda med sitt boende, jämfört med 71 procent 2012. Därmed har Koppargården lägst andel nöjda bland stadsdelens äldreboenden.

Kommunen tog över driften av Koppargården i februari 2012 efter den omtalade så kallade Caremaskandalen. Men i dag är trivseln bland de boende ännu lägre än då Carema hade ansvaret. 2011 var andelen nöjda 62 procent.

Stora förändringar

Agneta Hollingworth, som tillträdde som verksamhetschef i december 2012, säger att hon är medveten om missnöjet.

– Det beror framför allt på de oerhört stora förändringar vi har gjort här. Det har påverkat både anställda och personal, säger hon.

Sammanlagt 90 vårdplatser på tre våningsplan har stängt. Personal har slutat eller förflyttats och det finns fortfarande en övertalighet.

– Det har skapat en stor osäkerhet bland vårdpersonalen och många äldre har fått byta kontaktpersoner, säger Agneta Hollingworth.

Men är det rimligt att sådana förändringar ska leda till sämre utbud av aktiviteter och att de äldre inte får bestämma när de ska gå och lägga sig?

– Nej, vi är givetvis inte nöjda med det här och vi har jättemycket att jobba på. Vi måste kunna erbjuda en god kvalitet.

Är kommunens övertagande av Koppargården ett misslyckande?

– Nej, det handlar inte om privat eller offentligt utan om de förändringar som vi tvingats genomföra. God kvalitet är alltid viktigt oavsett vilken regi som driver ett boende.

Lex Sarah-anmälan

Koppargården genomför nu en egen undersökning bland de boende för att närmare identifiera var problemen finns. Dessutom pågår en utbildningssatsning för att höja kompetensen hos personalen.

Även förtroendet för personalen har minskat kraftigt, visar brukarundersökningen. Var tredje uppger lågt förtroende. Det visar sig också i ett flertal lex Sarah-anmälningar.

Enligt en anmälan som nyligen lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska en personal på Koppargården ha bemött de boende hårdhänt och respektlöst. Det ska även ha förekommit slarv vid matningen, brister i hjälp med hygienen och misskötsel vid medicinering. Personen har fråntagits sin medicindelegering och har kallats till samtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida