Almedalen. Stockholmslandstinget spar pengar med hjälp av vårdcoacher

Almedalen. Stockholmslandstinget spar pengar med hjälp av vårdcoacher
Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt, och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro vid "utgrävningsplatsen" i Visby som Vårdförbundet har arrangerat för att åskådliggöra de sorgliga resterna av en akutmottagning. Foto: Tommy Söderlund

I dag har Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, och Stockholms sjukvårdslandstingsråd, Filippa Reinfeldt, tillsammans grävt fram reliker från en akutmottagning mitt i Almedalen. Bland det som Vårdförbundet hoppas ska förpassas till historien fanns kölapparna.

3 juli 2012

Tisdagen i Almedalen inleddes med arkeologiska utgrävningar av gamla reliker inom akutsjukvården. Stockholms läns landstingsråd, Filippa Reinfeldt, var på plats för att bidra till grävandet och prata vårdcoacher med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Med den här utgrävningen vill vi visa att vården skulle kunna fungera så mycket bättre om vår kompetens användes på rätt sätt. Till exempel om ambulanssjuksköterskorna kunskap användes så att fler behandlingar kan sättas in redan på väg till akuten, sa Sineva Ribeiro.

De äldre blir fler och fler och även om de vårdas i sina hem är de minst lika sjuka som på den tiden då det fanns långvårdssjukhus. En modern lösning på hälsoproblemen heter inte resor till akuten utan vårdcoacher. En idé som Vårdförbundet lanserade redan för 12 år sedan och som nu har utvecklats till ett forskningsprojekt inom Stockholms läns landsting. ”Roligt”, tyckte Vårdförbundets ordförande.

Nöjd över besparingarna

Nöjd var också sjukvårdslandstingsrådet eftersom vårdcoacherna har visat sig spara pengar åt landstinget. Än så länge finns 22 projektanställda vårdcoacher spridda över Stockholms akutsjukhus. Till hösten ska de vara 30. Förhoppningen är modellen ska sprida sig. 

– Det här är ett modernt sätt att möta morgondagens sjukvårdsbehov. Många känner frustration över hur vårdkedjan fungerar och över hur svårt det kan vara i övergången mellan kommunal omsorg och landstingsdriven sjukvård. De patienter som riskerar att falla mellan stolarna är de svårast sjuka och vårdcoacherna är ett sätt att råda bot på det, sa Filippa Reinfeldt.

Färre vårddygn

En bieffekt, förutom positivt gensvar från de gamla multisjuka som möter vårdcoacherna, är att antalet vårddygn och antalet vårdtillfällen har minskat. Besparingar motsvarande uppemot 400 läkare per år hoppas Filippa Reinfeldt på. Pengar som dock inte kommer att användas till investeringar i personal eller vårdutveckling.

– Det här är snarare ett sätt att minska underskottet i landstingets budget för hälso- och sjukvården. Det behövs med tanke på att stockholmarna blir allt fler och att antalet äldre med stora vårdbehov ökar. Om vi inte utnyttjar resurserna rätt kommer vi att sakna 23 miljarder år 2025, sa Filippa Reinfeldt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida