Ambulansen tar bort jouren

Ambulansen tar bort jouren
År 2016 kommer ambulanspersonalen i Östergötland inte längre ha jourtjänstgöring. Arkivbild: Colourbox

Över hela landet kämpar ambulanspersonal för att bli av med jouren. I Östergötland har personalen vunnit.

17 december 2014

Från och med februari 2016 slipper all personal som arbetar i ambulansen jobba jour. Landstinget Östergötland håller just nu på med en ny upphandling och ett av kraven på den eller de som tar över driften av ambulansen är att det inte ska finnas någon jourtjänstgöring.

– Det är jättepositivt och något som vi slagits för länge, säger Mikael Törnström, sjuksköterska vid Falck ambulans i Linköping och förtroendevald för Vårdförbundet.

För honom och hans arbetskamrater runt om i Östergötland innebär detta 5-7 timmars mindre arbetstid i veckan. Det betyder mer än den löneminskning som sker då jourtillägget försvinner.
– Den totala vinsten med lägre arbetstid är större, säger Mikael Törnström.

Arbetsgivaren vill förebygga sämre kvalitet

Magnus Käck, verksamhetsutvecklare inom landstinget, säger att slopandet av jouren är ett resultat av en diskussion som har förts i flera år, både lokalt och nationellt.

– Vi har tagit till oss det och ställer nu det här kravet av hänsyn till kvalitet och patientsäkerhet, säger han.

Sjunker kvaliteten och patientsäkerheten under jourtid?

– Vi ser att den risken finns. Det blir meningsskiljaktigheter mellan entreprenör och fack, det vill vi som uppdragsgivare förebygga. Om vi har en negativ diskussion kring jouren så blir det fokus på den frågan, i stället för de kvalitetsområden som vi vill lyfta fram, säger han.

I dag är det Falck ambulans och Premedic som kör ambulanserna i länet. Vilka som tar över verksamheten i Östergötland från februari 2016 är ännu inte klart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida