Anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus – igen

Anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus – igen
– Vi påtalar årligen att det inte är ett bra sätt att skapa en ekonomi i balans, säger Mats Runsten, Vårdförbundets ordförande i Skåne. Foto: Anders Olsson

Skånes universitetssjukhus inför ett anställningsstopp efter att det ekonomiska resultatet för första halvåret visat 245 miljoner kronor under budget. Hittills genomförda åtgärder för att få ekonomin i balans har inte gett tillräckligt resultat. Vårdförbundet ogillar beslutet.

Anställningsstoppet gäller nyrekryteringar, förlängning av vikariat, anlitande av bemanningsföretag och timanställningar.

Undantag från anställningsstoppet får endast förekomma om det omedelbart bidrar till bättre ekonomi, exempelvis rekryteringar som gör att hyrbemanning kan avvecklas.

Ärendet presenterades för de fackliga organisationerna i sjukhusets centrala samverkansgrupp i dag och slutade i oenighet.

Vårdförbundet kritiserar beslutet

Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning, är djupt kritisk till att det blir så här – år efter år. Han menar att vården på Skånes universitetssjukhus är underfinansierad. Det finns redan ett stort sparbeting som uppenbarligen inte kan hållas, och då drar sjukhusledningen i handbromsen genom att införa anställningsstopp.

– Vi påtalar årligen att det inte är ett bra sätt att skapa en ekonomi i balans. Man utgår från att personalstyrkan är statisk, men så är det inte, det försvinner ju alltid personal av olika anledningar. När det sker får man en undertalighet som riskerar att leda till en djupt försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Mats Runsten.

Nedåtgående spiral

Han tror att antalet vårdplatser nu kommer skäras ner, för att personal ska kunna omdirigeras till andra avdelningar. Men det leder bara till att det blir svårare att lägga in patienter och trycket kommer att öka på andra ställen, som akutmottagningen.

– Den här åtgärden skapar konsekvenser i flöde, produktion, övertid och sjukskrivningar. Den kostnaden måste så småningom betalas. Men det kan man inte utan det läggs på nästa års budget istället. Därför har vi kommit in i en nedåtgående spiral som är svår att hejda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida