Anställningsstopp starten på sparpaket i Halland

Anställningsstopp starten på sparpaket i Halland
Ulla Svenson, styrelseledamot i Vårdförbundet Halland, säger att arbetsmiljön redan nu är pressad på många arbetsplatser inom Hallands sjukhus. Hon tror att omorganisationen kommer att förvärra situationen.

Region Halland inför i dag anställningsrestriktioner för sina sjukhus. I kombination med en rad omorganiseringar ska obalansen i ekonomin vändas. Vårdförbundet är kritiskt och menar att arbetsmiljön blir ännu mer pressad.

Hallands sjukhus i Varberg, Kungsbacka och Halmstad har ett underskott i ekonomin på 110 miljoner. För att bromsa kostnadsutvecklingen har sjukhusen enats om anställningsrestriktioner som gäller från och med i dag, den 1 juni, och året ut. Stoppet omfattar både nyanställningar och vikariat, med undantag för svårrekryterade kompetenser.

Syftet med restriktionerna är att förbereda för en reducerad bemanning och kapacitet främst inom planerad öppenvård, dagkirurgi och slutenvård.

Färre vårdplatser

Under vintern gjorde Hallands sjukhus en genomlysning av ekonomin och konstaterade att det med nuvarande vårdstruktur inte går att minska kostnaderna mer än marginellt. Därför kommer antalet vårdplatser att dras ner från 666 till 644. Dessutom kommer en rad kliniker att slås samman. Bland annat akut-, kirurg-, ortoped- och kvinnoklinikerna i Halmstad och Varberg.

Operationsverksamheten i Falkenberg flyttas till övriga operationsavdelningar inom Hallands sjukhus samtidigt som ögon-, öron- och gynekologmottagningen i Falkenberg upphör 2013.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundet i Halland är mycket kritiskt till förslagen. Ekonomin har varit dålig under en längre tid, men att man plötsligt ska tvärbromsa och göra alla insatser på en och samma gång utan att tänka på konsekvenser är allvarligt, anser Vårdförbundet.

– Vi har sagt nej till det här, vi är oeniga med arbetsgivaren. Vi har också begärt en risk- och konsekvensanalys. Den ska plockas fram någon gång under sommaren, innan dess är det omöjligt för oss att se hur medlemmarna påverkas och vilken ekonomisk vinning det kan tänkas ge. Redan i dag är arbetsmiljön pressad på många ställen, det blir nog inte bättre efter det här, säger Ulla Svenson, styrelseledamot i Vårdförbundet Halland, som sitter med i sjukhusens samverkansgrupp.

Tanken är att de första åtgärderna ska genomföras före den 1 oktober i år, och vara helt avslutade före den första januari 2013. Sjukhusens driftsnämnder har tagit ett inriktningsbeslut om att sparpaketet ska genomföras. Men det är hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar det avgörande beslutet. När det kommer att ske är ännu oklart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida