Äntligen nationell samling

Äntligen nationell samling
Sineva Ribeiro.

Regeringens initiativ är bra. Det behövs en gemensam långsiktig lösning. Vårdförbundets modell AST, kan bli en av nycklarna.

Under Almedalsveckan deltog Vårdförbundet i det första mötet för nationell kompetenssamling som genomförs på regeringens initiativ. Jag är glad att regeringen nu agerar i denna fråga som Vårdförbundet länge har drivit. Det behövs en nationell samverkan mellan flera parter och ett större statligt ansvar.

?I det inledande samtalet har Vårdförbundet fört fram att vi behöver få en bättre bild av hur det ser ut i olika delar av sektorn. I dag får vi framför allt landstingens bild, men saknar kommunernas analys. En allt större andel av vården, och allt mer avancerad vård, bedrivs i dag i kommunernas regi. ?

När det gäller personalbristen är utvecklingen för specialistsjuksköterskor särskilt oroande. Vi ser redan en allvarlig brist och trots att vi kan förutspå stora ökade behov talar allt för att antalet och andelen specialistsjuksköterskor inte kommer att öka alls om inte något görs omgående. ??

Men det räcker inte att öka utbildningsplatserna, utan goda incitament för att specialutbilda sig måste till. Det kan vi lösa genom att införa Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring, AST, i hela Sverige. Huvudmännens ansvar att erbjuda utbildningsanställningar för sjuksköterskor bör regleras i lag.?

Jämställda löner och en bra arbetsmiljö är också ett måste för att klara rekryteringen av våra professioner. Varje arbetsgivare har ett ansvar för att säkerställa en hälsosam vårdmiljö för både patienter och medarbetare. Det kräver till exempel förutsättningar för ett bra ledarskap, hälsosamma arbetstider och strukturerad yrkesintroduktion för nyexaminerade. ?

Dåligt utvecklade it-stöd är en stor tidstjuv och en faktor som gör vården osäker i onödan. I dag pågår massor av onödig administration, bland annat genom all den dubbeldokumentation som sker till följd av dåliga it-lösningar. Här behövs rejäla satsningar!??Det är verkligen på tiden att vården kommer i kapp den professionsutveckling som skett inom våra fyra yrken de senaste 25 åren. Föråldrade villkor och arbetssätt gör att vår kunskap i dagsläget inte kan användas fullt ut.

Det innebär ett stort slöseri med samhällets gemensamma resurser. Nu vill vi se regeringen gå från ord till handling.

Ur min agenda i september:

2-3: Förbundsstyrelsemöte
10: Möte med e-hälsomyndigheten
11: Avtackning av Ania Willman, Svensk sjuksköterskeförening
25: Insynsrådets möte, Socialstyrelsen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida