Arbetsmiljöverket kopplas in i konflikt om nytt ögonsjukhus i Skåne

Arbetsmiljöverket kopplas in i konflikt om nytt ögonsjukhus i Skåne
Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet i Skåne, hotar att än en gång säga upp samverkansavtalet med Region Skåne. Foto: Anders Olsson

Vårdförbundet i Skåne vänder sig nu till Arbetsmiljöverket i ett försök att stoppa planerna på att lägga ner större delen av operationsverksamheten vid lasarettet i Landskrona och samtidigt göra om lasarettet till ett ögonsjukhus. Risken är nu stor att samverkansavtalet med regionen sägs upp. (Uppdaterad kl 17.05)

12 februari 2013

I dag träffades representanterna för Region Skåne och Vårdförbundet för så kallad samverkan. Mötet slutade i oenighet.

Vårdförbundets viktigaste invändning mot flyttplanerna mellan de olika sjukhusen är att inga risk- och konsekvensanalyser har gjorts.

– Självklart vill vi veta vilka konsekvenserna kan bli. Kommer folk att tvingas börja pendla eller flytta för att kunna behålla sina jobb eller kommer somliga rent av att bli övertaliga? Den typen av frågor vill vi naturligtvis ha svar på innan vi går med på någon flytt, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Själv är han övertygad om att flytten mellan de olika sjukhusen kommer att påverka arbetsmiljön negativt för många av Vårdförbundets medlemmar.

JO-anmälda

Fackförbunden, inte minst Vårdförbundet och Läkarförbundet, har riktat hård kritik mot förslaget ända sedan det presenterades i januari i år. De fackliga företrädarna, och den personal som berörs, hade över huvud taget inte fått någon information om de planerade förändringarna i förväg.

Oppositionen har hävdat att beslutet är olagligt eftersom det inte har tagits av regionstyrelsen och regionfullmäktige utan av ett mindre, politiskt utskott bestående av endast tre personer. Chefen för ögonkliniken på Skånes universitetssjukhus har avgått i protest och personalen i Landskrona har öppet uttryckt sitt missnöje med att lägga ner operationsavdelningen.

Så sent som i går JP-anmälde en sjuksköterska i Landskrona politikernas förslag att lägga ner operationsverksamheten i staden. Sjuksköterskan reagerar bland annat mot att frågan inte har behandlats i regionfullmäktige, att dialog inte har förts med med facken och bristen på analys av konsekvenserna.

Samverkansavtalet riskerar sägas upp

Den regionala samverkansgruppen fungerar även som skyddskommitté. Om det råder oenighet i en arbetsmiljöfråga inom samverkansgruppen kan ärendet hänskjutas till Arbetsmiljöverket, vilket Vårdförbundet alltså har bestämt sig för att göra.

– Tyvärr befarar jag att regionen inte inväntar Arbetsmiljöverkets uttalande. Ett beslut kommer troligtvis ganska snart. Om det sker kommer vi åter igen att säga upp samverkansavtalet.

Förra gången avtalet sades upp av Vårdförbundet var i samband med att de båda storsjukhusen i Lund och Malmö slogs ihop till Skånes universitetssjukhus, Sus. Även den gången togs beslutet utan att samverkan först hade skett med fackförbunden. Senare enades man om ett nytt och tydligare samverkansavtal.

– Men om det blir som jag befarar, att beslutet snart tas, visar regionen än en gång att de aldrig egentligen har haft några ambitioner att uppfylla sin del av samverkansavtalet. Då har det, åtminstone i sin nuvarande form, spelat ut sin roll, säger Mats Runsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida