Besvikelse över Region Skånes åtgärder för att minska platsbristen

Besvikelse över Region Skånes åtgärder för att minska platsbristen
Mats Runsten hade väntat sig mer. Foto: Anders Olsson

Magert och ofullständigt. Det är Vårdförbundet Skånes betyg över regionledningens förslag på hur bristen på vårdplatser på Skånes akutsjukhus ska åtgärdas. Enligt Vårdförbundet räcker det inte med att bara utöka antalet platser. Det måste också finnas tillräckligt med personal för att ta hand om patienterna.

– Vi är besvikna.  Vi förväntade oss att man skulle lägga fram en mer långsiktig plan över hur man ska komma tillrätta med de arbets- och patientsäkerhetsproblem som uppstått sen bildandet av Sus, Skånes universitetssjukhus, säger Mats Runsten, tillförordnad ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne.

Efterlyser resurser

Han anser att den kris som uppstått inte går att lösa utan att skjuta till mer pengar till vården och anställa mer vårdpersonal.

– Så vitt vi kan se finns det över huvud taget inga pengar kopplade till den här utredningen. Det ska tydligen skötas inom befintlig budget. I stället för att fokusera på antalet vårplatser måste man också titta på användandet av våra medlemmars kunskaper.

Mats Runsten anser att den stora personalomsättningen bland Vårdförbundets medlemmar lett till att deras kunskaper inte kan användas fullt ut. Det hårda trycket på akutmottagningarna gör att många av de mest erfarna och kunniga sjuksköterskorna sökt sig därifrån. Resultatet har blivit att nya leder nya, i stället för att låta seniora sjuksköterskor leda de yngre och nyutbildade.

Vill attrahera seniorer

– Man måste på något vis göra det attraktivt för de seniora sjuksköterskorna att arbeta på akuten. Det som har hänt är i stället att man skurit ned kraftigt på resurserna samtidigt som patienterna bara har blivit fler och fler. Många orkar inte jobba kvar under sådana förhållanden, säger han.

Oppositionen kritisk

Även Socialdemokraterna i Skåne tycker att regionledningens utredning är en besvikelse eftersom den fokuserar på i huvudsak smärre omorganiseringar av verksamheten.

– Det finns inga genvägar till en hållbar lösning. Det krävs mer resurser för att få slut på den skånska vårdkrisen, säger det socialdemokratiska regionrådet Henrik Fritzon.

Han pekar bland annat på att det tidigare har aviserats att cirka 500 medarbetare kan komma att tvingas lämna Sus på grund av resursbristen. Utredningen föreslår ingen förändring av denna linje, menar han.

– Den svåra situationen på Sus kan inte lösas om man inte anställer mer personal och bygger ut antalet vårdplatser kraftigt, säger Henrik Fritzon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida