vårdutredningen

”Bra förslag – nu vill vi se att de genomförs”

”Bra förslag – nu vill vi se att de genomförs”
Sineva Ribeiro hoppas att politikerna nu vågar fatta beslut om förändringar och ger vården tydliga uppdrag. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är positiv till de förslag till förändringar av sjukvården som förs fram i Göran Stiernstedts utredning.

– Jag tror på förslagen, men är däremot lite orolig över hur mycket av det som kommer att kunna genomföras. Uppdraget kom ju från den förra regeringen. Kommer den här regeringen att titta på detta ordentligt och kunna fatta beslut om förändringar?

Sineva Ribeiro skulle gärna se en överenskommelse över blockgränserna om vården.

– Vi har inte tid med politiskt käbbel, det behövs handling, säger hon.

Utredningen föreslår att resurser flyttas från sjukhusen till primärvården. Vad säger du om det?

– Vi tror på primärvården och att det är där som multisjuka patienter och äldre ska ha sin fasta vårdkontakt. Sen gäller det också att bemanna vårdcentralerna med rätt sorts team utifrån den befolkning som de ska serva. Vi måste se till att vi har olika slags specialistsjuksköterskor inom geriatrik, psykiatri, barn, diabetes eller vad det nu handlar om. Min oro gäller just bristen på specialistsjuksköterskor, något som också utredningen har lyft fram.

En utredning av både grundutbildningen för sjuksköterskor och specialistutbildningarna föreslås. Bland annat ska avvägningen mellan praktiskt tjänstgöring och teoretisk utbildning ses över. Behövs det?

– Det är positivt att sjuksköterskeutbildningarna utreds. Vi har länge lyft behovet av bättre praktik, handledning och introduktion och vill ha ett fjärde utbildningsår på plats. Sen tror jag inte att det kanske är så stort fel på själva utbildningarna utan det handlar också mycket om den verklighet som den nyutbildade möter när de kommer ut.

Vårdgarantin ska förändras, föreslår utredningen. I stället för att träffa en läkare inom sju dagar ska patienten garanteras en första medicinsk bedömning som görs av en legitimerad profession, till exempel sjuksköterska, inom tre dagar. Är det bra?

– Vi välkomnar det förslaget. Redan i dag står ofta sjuksköterskor för den första bedömningen vid till exempel triagering av patienter på akuterna. Men även här är det viktigt att kompetensförsörjningen säkras och att vi får tillräckligt med specialistutbildade sjuksköterskor.

Patienten ska ses som en del i teamet och vården planeras utifrån patientens behov står det också i utredningen.

– Ja, här känner vi verkligen att vi har varit med och påverkat genom vår representant i utredningen. Personcentrerad vård är oerhört viktigt för oss och vi är glada för att det synsättet finns med.

En annan fråga som tas upp är arbetstider. Utredaren säger att det behövs innovativa lösningar som arbetstidsförkortning med oförändrad lön och att obekväm arbetstid måste belönas.

– Det känns som ett bra stöd för oss i de förhandlingar om nattarbetstider som vi ska in i nu med SKL, Sveriges kommunder och landsting. Vi vet att vi kommer att behöva arbeta dygnet runt och vårt skiftarbete måste värderas. Det görs redan i dag inom många andra yrken. Jag tror att insikten om att vi inte kan slita ut personalen på det sätt som nu görs börjar spridas allt mer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida