Brist på sjuksköterskor i många länder

Brist på sjuksköterskor i många länder
OECD har jämfört sjukvården i de 34 medlemsländerna. Arkivbild: Colourbox

Danmark och Norge har fler sjuksköterskor per capita än Sverige.

3 januari 2014

I Danmark finns det 15,4 sjuksköterskor per tusen invånare. Bara Schweiz har fler, enligt en rapport från OECD.

I Norge finns 12,9 sjuksköterskor per tusen invånare, medan Sverige har 11,1. Snittet för OECD-länderna ligger på 8,8 sjuksköterskor per tusen invånare. I botten finns länder som Indien, Kina, Turkiet och Grekland.

Utbilda bort brist

Det är brist på sjuksköterskor i de flesta länder och bristen väntas öka de närmaste åren på grund av att många sjuksköterskor går i pension samtidigt som befolkningen blir äldre. Därför satsar de flesta länder på att utbilda fler sjuksköterskor.

Men Sverige ligger under OECD-snittet när det gäller nyutbildade sjuksköterskor och långt bakom de länder som satsar mest: Korea, Slovenien, Danmark, Schweiz och Norge.

Sjuksköterskor – läkare

I genomsnitt går det 2,8 sjuksköterskor på en läkare. Sverige ligger ganska precis på det snittet.

Men skillnaderna är stora. I Japan går det 4,5 sjuksköterskor per läkare och i Danmark 4,4. Däremot är det bara en sjuksköterska på varje läkare i Turkiet och endast en halv sjuksköterska per läkare i Grekland.

OECD spår också att sjuksköterskorna i framtiden kommer att få en mer specialiserad roll på grund av bristen på läkare och ett ökat behov av mer avancerad vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida