Brist på sjuksköterskor ställer in operationer i Arvika

Sjukhuset i Arvika har svårt att rekrytera operationssjuksköterskor . Det fattas sex stycken för att täcka verksamheten dygnet runt. Alla akuta operationer på nätter och helger har därför ställts in.

Det är brist på operationssjuksköterskor i hela landet. Sjukhuset i Arvika har haft brist en längre tid och annonsering efter personal har inte hjälpt. Majvor Jansson, Vårdförbundets förtroendevalda på operation i Arvika ser två skäl till bristen.

– Dels tror jag inte att sjuksköterskestudenterna vet vad en operationssjuksköterska gör. Förr gjorde sjuksköterskestudenterna praktik på operation och narkos men nu är det friviligt, också för de nyfärdiga i trainee-utbildning som ibland kommer hit en dag eller två, säger Majvor Jansson.

Hon är anestesisjuksköterska, en annan specialitet som studenterna inte får någon inblick i. Att det inte råder samma brist på anestesisjuksköterskor förklarar hon med att de har ett bredare arbetsfält, förutom operation till exempel också ambulans- och akutverksamhet.

– Sen är det förstås betalningen. Det lönar sig så dåligt att vidareutbilda sig, vi måste ju ta lån men det blir inte mycket mer i lönekuvertet. En del av vår brist beror på att sjuksköterskorna åker till Norge som också har brist men betalar bättre.

Från och med måndag är det enbart planerade operationer mellan sju på morgonen och åtta på kvällen som gäller. Patienter som måste opereras akut nattetid kommer att köras till Centralsjukhuset i Karlstad. Det rör sig om i genomsnitt en patient i veckan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida