De äger sin arbetsplats

Vårdvalet banade vägen. De två sjuksköterskorna Eva Karlsson och Marie Rooth grep chansen och startade eget, tillsammans med sina arbetskamrater läkarna.??

Det var vårdvalssystemet, infört i Jönköpings län den 1 juni i fjol, som öppnade dörren för Aroma. Vårdcentralen har fyra ägare. Marie Rooth och Eva Karlsson är de två sjuksköterskorna i ägargruppen, Roland Lundgren och Carina Bergström de två läkarna.?

— En alldeles utmärkt konstellation. Den är vår styrka, vi är två professioner som tillför våra olika perspektiv på verksamheten, tycker Eva Karlsson.?

Ingen av dem är chef över den ­andra, och det är aldrig omröstning om besluten. Hittills har de i alla fall fattats i konsensus.?Ytterligare en läkare är anställd, och i mars hoppas de på att ha en ST-läkare på plats. För det är en av idéerna — att locka till sig AT- och ST-läkare för att förhoppningsvis trygga läkarförsörjningen.?

Samtidigt finns det moln på himlen: Hur fort orkar vårdcentralen växa? När listningen startade hoppades Aroma att få 5 500 patienter. Vid starten hade de 5 455. Men redan ett halvår senare är antalet upp i omkring 5 800. ?

— Än har vi inte slagit i taket, försäkrar Marie Rooth, men är ändå lite orolig för framtiden.?

Reglerna säger att vårdcentralen måste ta emot alla som vill lista sig. Blir antalet patienter mycket större måste vårdcentralen expandera. Men var och hur? De båda är överens om att den nuvarande storleken är optimal och önskar sig att landstinget kunde ge dem möjlighet att bestämma över expansionstakten.?

— Det skulle gynna små vårdcentraler med kvalitet i den lilla skalan, säger Eva Karlsson.??

Vårdcentralens ersättning bygger på en fast peng per listad patient (hur stor varierar med åldern). Dessutom påverkas ersättningen av vilken kvalitet vårdcentralen erbjuder. Den ska mätas efter olika parametrar, som varierar år för år, men det finns ingen prestationsersättning i form av att räkna antalet besök.?

— Jag tycker om ersättningssystemet. Det ger oss möjlighet att ge vård av hög kvalitet till alla, säger Eva Karlsson.?

De är nöjda med ersättningen — det går runt.?

— Vi var väl inställda på att få arbeta utan lön den första tiden. Men vi kan ta ut lön. Och även om vi arbetar mer än tidigare är vi inte tröttare, säger Eva Karlsson.?

Hon har lång erfarenhet av att arbeta i vården, och berättar om ett nittiotal med en väl fungerande, landstingsdriven vårdcentral som kring millennieskiftet förbyttes i en verksamhet där läkarna försvann och ersattes av hyrläkare.?

— Utvecklingen gick åt fel håll, säger hon.?

Tankarna på att starta eget hade grott, men blev mer konkreta när Marie läste annonsen i Vårdfacket (Vårdfokus tidigare namn) om Förändringskrafts inspirationskväll för drygt två år sedan. Förändringskraft var Vårdförbundets projekt för att hjälpa medlemmar att starta eget.?

Inspirationskvällen följdes av en tredagarskurs — och beslutet att starta eget stärktes ytterligare. ?

— Vi skaffade oss bra kontakter. Inte minst Nyföretagarcentrum har hjälpt oss mycket, säger Marie Rooth.??

Bitarna föll på plats och lokalen med den passande adressen Lasarettsgatan 17 blev Aromas. Två lokaler slogs ihop (socialtjänstens och en där fastighetsägarens arkitekter suttit) och blev dagens vårdcentral med 14 anställda — tre läkare, sju sjuksköterskor, två administratörer, en lokalvårdare och en kurator på deltid. Labb och diabetessjuksköterska finns också i lokalerna, men är inhyrda från landstinget.?

Ägarna satsade själv mycket tid på att inreda lokalen, allt från att måla väggarna till att se till att utrustningen kom på plats.?

— Vi har satsat mycket på att den tekniska utrustningen ska vara tipp-topp, säger Eva Karlsson.?

Företaget är anslutet till Vård­företagarna, så kollektivavtal finns. Alla anställda är med i facket, vilket betyder att man har kollektivavtal med fyra olika förbund. Lönerna ligger bra till. Och även om företaget gått ut och annonserat är de flesta av dem som arbetar på Aroma gamla arbetskamrater till Eva och Marie.??

Men själva har de lämnat Vårdförbundet.?

— Jag frågade vad de hade för mig, vad jag kunde få ut av ett medlemskap i Vårdförbundet som egen företagare, men fick inga bra svar. Så jag bestämde mig för att gå ur, berättar Marie Rooth.?

Hon och Eva Karlsson önskar sig att förbundet hade ett bättre koncept också för egenföretagare som medlemmar. De kände till Viam, men upplevde att den verksamheten hade upphört; därför hittade de ingen plats för sig själva i Vårdförbundets organisation. Men stödet till egna företagare finns kvar, dock i annan form.

Mer för företagare:?www.vardforbundet.se
Fliken: Min profession??

Kontakt företagare:?
Kristina Malm Janson?
kristina.malm.janson@vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida