Sjuksköterskedagarna

Diabetessjuksköterska tar emot patienter på nätet

Diabetessjuksköterska tar emot patienter på nätet
Johan Fischier kan fortsätta träffa sina sina unga patienter i mobilmöten även om de byter studieort eller reser utomlands. Foto: Privat

Nu slipper patienterna ta ledigt från skola eller jobb för att åka till diabetesmottagningen. När de loggat in med bank-id träffar de Johan Fischier och hans kolleger genom att filma sig med telefon eller webkamera.

22 november 2016

Johan Fischier föreläser idag när Sjuksköterskedagarna, som anordnas av Svensk sjuksköterskeförening, börjar i Stockholm. Hans ämne är hur dagens nya teknik kan underlätta för patienter och göra vården lättare att nå.

Johan Fischier är diabetessjuksköterska på diabetesmottagningen vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala. Sedan några veckor tillbaka träffar han sina patienter i avdelningens ”virtuella mottagningsrum”.

Det är inte riktigt så avancerat som det först låter, utan patienten filmar sig själv med sin mobiltelefon och diabetessjuksköterskan sitter framför en dator med webkamera. Det är snarlikt ett skype-samtal eller en chat.

– Att vi kan se varandra betyder mycket. Det viktiga är att vi har gjort det möjligt för patienterna att besöka oss, utan att ta ledigt från skolan eller jobbet. Vi kan erbjuda tätare kontakter med oss diabetessjuksköterskor, säger Johan Fischier, och tillägger att det även kommer att vara möjligt att träffa läkare, dietist, kurator och psykolog ”online”.

Vårdkontakter hela livet

Den nya it-satsningen är gjord för målgruppen unga vuxna patienter, men alla intresserade är välkomna. Johan Fischier har redan hört positiva kommentarer från flera äldre patienter.

– Den här lösningen är framtagen för just patienter med kronisk sjukdom, som ofta har kontakt med sjukvården under hela livet. Vi bygger upp en långvarig relation och den här tekniken gör det lättare.

Både patienten och sjuksköterskan är inloggad med hög säkerhetsnivå. Patienten bokar själv in besöket i sjuksköterskans öppna tidbok. Besöket räknas som ett vanligt besök och debiteras enligt gällande taxa.

Mer jämbördiga möten

– De här besöken blir mer jämbördiga möten. Patienterna behöver inte komma till sjukhusmiljön där de kan känna sig främmande och osäkra. De sitter kvar hemma och min känsla är att de mer äger mötet och att det blir mer personcentrerad vård.

Under besöket kan de tillsammans gå igenom patientens blodglukosvärden och titta i appen Diasend och diskutera inställningar av insulin.

– Det är smidigt att vi har tillgång till samma data. De sköter själva sin behandling, och ställer in sin dos insulin utifrån hur mycket de äter och rör sig. Vår roll som diabetessjuksköterskor är att vara deras bollplank och stötta deras egna beslut.

Bättre hälsa med täta besök

Det är känt från studier att patienter med diabetes som har tätare kontakter med sjukvården har bättre värden och hälsa.

– Därför är det viktigt att kunna ge tät kontakt och förbättrad tillgänglighet.

Men den virtuella mottagningen har inte varit någon ”quick fix”. Trots att bransch efter bransch använder ny teknik fortsätter sjukvården att vara traditionellt organiserad med telefonkö till tidsbokningen och sedan ett obligatoriskt läkarbesök.

Johan Fischier började driva på förändringen under ett år som projektanställd på avdelningen Innovation Akademiska. Idén kom ifrån behoven hos målgruppen. Han var först inställd på att utveckla en app till mottagningen, där patienterna skulle kunna föra in siffror och följa sina värden.

– Men de unga patienterna var faktiskt inte så intresserade av appar. De ville kunna få kontakt med vården lättare när de hade behov av det.

Under föreläsningen på Sjuksköterskedagarna vill han inte bara berätta om sin och kollegernas bedrift, utan även dela med sig av sina erfarenheter av vägen dit.

– Det är ett jättejobb att genomföra en sådan här förändring. Vi har tampats med tekniken och blivit kraftigt försenade. En viktig sak gjorde vi rätt från start och det var att involvera hela arbetsgruppen. Alla var med på tåget.

Räknas som vanligt besök

Han tycker att det var avgörande att de kunde börja räkna de virtuella besöken som ett vanligt besök ekonomiskt och koppla det till ersättningsmodellen för landstinget.

– Även om de här mötena blir mer effektiva, så tar de tid för oss mottagningssjuksköterskor och de ska vara lika värderade som ett vanligt besök. Det är viktigt att produktionen synliggörs. Det är redan massor av diabetesvård som inte syns i statistiken, som all vår telefonrådgivning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida