Dom. Inga skäl att läkarundersöka sjuksköterska

30 november 2011

Som sista instans har kammarrätten avslagit Socialstyrelsens krav på att den sjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockolm som stängde av respiratorn till en för tidigt född pojke ska läkar­undersökas. Tidigare har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och förvaltningsrätten sagt nej. Socialstyrelsen anser att sjuksköterskan har begått fel vid flera tillfällen och ville att hon skulle åläggas läkarundersökning samt att legitimationen skulle dras in i väntan på slutgiltig prövning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida