En fjärdedel av medlemmarna på Akademiska orkar inte jobba heltid

En fjärdedel av medlemmarna på Akademiska orkar inte jobba heltid
Mats Ringlund, styrelseledamot i Vårdförbundet Uppsala, har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna i Uppsala som visade att en fjärdedel inte orkar jobba heltid, trots att de har en heltidstjänst i grunden.

En fjärdedel av Vårdförbundets medlemmar på Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar deltid för att de inte orkar med heltid. Det visar en undersökning som Vårdförbundet i Uppsala har gjort.

Meningen med enkätundersökningen var att ta reda på hur vanligt det är att arbeta deltid för att det är för tungt med heltid.

Totalt tillfrågades 1 209 medlemmar på Akademiska sjukhuset. 572 svarade, vilket är en svarsfrekvens på 47 procent.

Medlemmarna arbetar på sjukhusets sex divisioner: neuro-, psykiatri-, kirurgi-, kvinno- och barn-, OTM- (thorax, onkologi och medicin) och DAT (diagnostik, akut-, anestesi och teknikdivisionen).

”En ganska hög siffra”

Resultatet visade att i genomsnitt 25 procent jobbar deltid ­– trots att de har en heltidstjänst i botten. Orsakerna som anges är bland annat för tung arbetsbelastning, för mycket natt- och helgtjänstgöring och sjukskrivning och rehabilitering.

Ungefär hälften av dem som svarade sade sig vara nöjda med sin heltid och arbetssituation.

– Men att en fjärdedel inte orkar med heltid är en ganska hög siffra, säger Mats Ringlund, styrelseledamot i Vårdförbundet Uppsala och intensivvårdssjuksköterska på neurointensiven. Han har arbetat med enkätundersökningen sedan slutet av förra året.

”Alarmerande resultat”

Undersökningen visade också att den division som i högsta grad hade deltidsarbetande medlemmar var kvinno- och barndivisionen där en tredjedel inte orkade med heltid. Den division som hade den lägsta andelen deltidsarbetande var psykiatri, där 15 procent arbetade deltid.

– Vi kommer att visa siffrorna för arbetsgivaren för att påtala det lite alarmerande resultatet att så många medlemmar har valt att gå ned i arbetstid för att de upplever arbetsmiljön och arbetssituationen betungande, säger Mats Ringlund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida