Enkelt handgrepp minskar antalet mikroembolier vid hemodialys

Enkelt handgrepp minskar antalet mikroembolier vid hemodialys
I sin avhandling visar Ulf Forsberg hur man enkelt kan minska antalet mikroembolier vid hemodialys. Foto: Marianne Näsström

Antalet mikroembolier ökar signifikant i blodcirkulation efter start av hemodialys, visar forskning från Umeå universitet. Att höja blodnivån i dialysapparatens luftvakt är dock ett enkelt och kostnadsfritt sätt att minska antalet mikrobubblor som passerar in i patienten.

I samband med hemodialys kan mikroskopiska mängder luft passera in i patientens blod utan att dialysapparaten larmar, visar läkaren och doktoranden Ulf Forsberg vid Umeå universitet i sin forskning.

Mikroluftbubblorna finns i både vencirkulationen och artärcirkulationen. Hur de påverkar patientens hälsa är dock inte känt.

Ett sätt att minska antalet mikroluftbubblor som passerar in i patienten under pågående dialys är att höja blodnivån i luftvakten.

– Med ett barnsligt enkelt handgrepp kan alltså sjuksköterskan avsevärt minska antalet mikrobubblor som passerar in i patientens blodcirkulation vid hemodialys, säger Ulf Forsberg.

Med ett så kallat våtlagrat dialysfilter, i stället för de vanligare torrfiltren, minskar antalet mikrobubblor ännu mer. Dessa filter är dock lite dyrare.

I Sverige ges cirka 400 000 hemolysbehandlingar per år. Många av de nyare dialysapparaterna har redan en högre blodnivå, men även i dem kan nivån höjas ytterligare.

I morgon, torsdag, försvarar Ulf Forsberg sin avhandling Förekomst av mikroemblier vid hemodialys och metoder att minska exponeringen av mikrobubblor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida