Enkla tester ger säkra svar om en person är självmordsbenägen

Enkla tester ger säkra svar om en person är självmordsbenägen
Hyporeaktivitet kan mätas och förekommer hos 97 procent av deprimerade som tagit sitt liv. Arkivbild: Colourbox

En enkel mätning av aktiviteten i svettkörtlarna hos deprimerade personer kan med upp till 97 procents säkerhet avslöja om en person är självmordsbenägen.

24 september 2013

– Resultaten är så starka att jag själv är förbluffad, säger Lars-Håkan Thorell, docent i experimentell psykiatri vid Linköpings universitet, en av forskarna bakom studien.

Genom att bland annat mäta aktiviteten i fingrarnas svettkörtlar går det att med mycket stor säkerhet avslöja om en person är självmordsbenägen.

Bekräftar tidigare forskning

Det är en svensk-tysk studie som bekräftar tidigare forskning som visar att det finns ett starkt samband mellan så kallad hyporeaktivitet och självmord hos deprimerade.

Sammanlagt har 783 inneliggande deprimerade patienter undersöktes för hyporeaktivitet som är minskad förmåga att reagera på olika intryck. En självmordsbenägen deprimerad person reagerar annorlunda på förändringar i omgivningen jämfört med en frisk person.

Hyporeaktiviteten har visats förekomma i upp till 97 procent av deprimerade som tagit sitt liv. Bland deprimerade patienter som inte varit hyporeaktiva är det endast 2 procent som tagit sitt liv.

Hyporeaktivitet var vanligast bland de bipolära patienterna i studien, av 126 patienter var 80,2 procent drabbade, jämfört med 67,3 procent av de deprimerade patienterna och 58,5 procent av dem med andra diagnoser.

Inte kopplat till depressionens djup

Den nya studien, som publicerats i Journal of Psychiatric Research, visar också att det inte finns något samband mellan depressionens djup och hyporeaktivitet.

– Det tyder på att en viss procent även av normalbefolkningen kan ha den här neuropsykologiska dysfunktionen i hjärnan. Alla som bär på den är inte självmordsbenägna – men däremot har nästan alla självmordsbenägna deprimerade den, säger Lars-Håkan Thorell.

Bryr sig inte om omgivningen

Hyporeaktivitet kan mätas genom att testpersonen får lyssna på ett mönster av toner, samtidigt som kroppens reaktioner mäts genom sensorer på fingrarnas svettkörtlar. Första gången en ton hörs reagerar så gott som alla människor, det är en generell orienteringsreaktion som sker automatiskt. Men när tonen återkommer avtar reaktionen snabbt hos vissa människor, de hyporeaktiva.

– En deprimerad person har en biologisk oförmåga att bry sig om omgivningen, medan en frisk person fortsätter att reagera, säger Lars-Håkan Thorell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida