Falun. Olika villkor vid flytt uppfattas som djupt orättvist

Tre månaders betalt busskort erbjuds de sjuksköterskor som börjar jobba i Falun när dagkirurgin i Ludvika läggs ner den sista mars. Barnmorskorna i Mora fick 6 000 i månaden.

Nedläggningen av dagkirurgin är ett led i de besparingar på 180 miljoner kronor som Dalarnas landsting lade på vården förra året. Hälften av det tiotal som berörs är medlemmar i Vårdförbundet. Flera av dem har arbetat i landstinget i 40 år.?

— Jag har pratat med personaldirektör Lars Olof Björkqvist flera gånger det senaste halvåret och bett honom tänka med hjärtat för att få till en bra lös­ning för de här sjuksköterskornas sista arbetsår före pensionen. Ett buss­kort i några månader uppfattas som djupt orättvist jämfört med vad de 20 barnmorskorna fick, säger Kerstin Erlandsson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Dalarna.?

Barnmorskorna i Mora kompenserades med 6 000 kronor mer i månaden i drygt fyra månader för att arbeta i Falun då förlossningen stängde i Mora hösten 2009. De fick dessutom resa på arbetstid med bilar som landstinget tillhandahöll och hade tillgång till övernattningslägenhet, förmåner de fortfaran­de har kvar.??

Personaldirektören Lars Olof Björkqvist säger att busskort i tre månader är den ersättning som skrivits in i riktlinjerna för vad som ska gälla i det stora omställningsarbete som pågår i landstinget. Att barnmorskorna fick så mycket bättre villkor förklarar han med att det också fanns andra skäl som vägdes in. Detaljerna känner han dock inte till eftersom han inte var personaldirektör då.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida