Fatou står mitt i krisen

Fatou står mitt i krisen
Fatou Bengtsson har fått se 25 kolleger säga upp sig bara i år. Foto: Linn Malmén

Sjuksköterskorna beskylldes för smuts-kastning när de larmade om sin situation på akuten i Karlstad. Nu har chefen bytts ut och lönetillägg införts, men krisen är långt ifrån löst.

5 november 2014

Det plingar till i mobilen. Fatou Bengtsson plockar upp telefonen ur den blå rocken och konstaterar att det behövs ännu en sjuksköterska till ett arbetspass nästa dag. Mobilens sms om extrapass är en ständig påminnelse om sjuksköterskebristen på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Men trots en extra ersättning på 100 kronor i timmen har Fatou slutat att ta extrapass.

?— Med det tempo vi har måste jag få vila när jag är ledig. Men visst kan det kännas svårt att säga nej när man vet hur arbetskompisarna har det, säger hon.??

Någon vecka senare leder sjuksköterskebristen till en akut kris. Måndag morgon fattas fyra sjuksköterskor för det närmaste dygnet. Hälso- och sjukvårdschefen kallar till krismöten och beslut tas om ett antal åtgärder för att rädda situationen på kort sikt. Bland annat ska erfarna sjuksköterskor få hänvisa patienter som kommer till akuten till andra mottagningar.?

Men erfarna sjuksköterskor är just vad som saknas. Akuten har dränerats på erfarenhet och kompetens och i dagsläget fattas tjugo procent av arbetsstyrkan på sjuksköterskesidan. Therése Daggert är en av många som valt att sluta.

?— Inget arbete är värt så mycket slit som det här. Jag vill kunna vara en glad mamma också, säger hon.

??I dag kan ingen längre blunda för krisen på akuten i Karlstad. Men när sjuksköterskorna i våras slog larm om att läget var ohållbart svarade cheferna att en viss personalomsättning var normalt och ledande politiker i landstinget beskyllde sjuksköterskorna för att smutskasta organisationen.??

Mitt i stormen står Fatou Bengtsson. Hon har jobbat på akuten i sex år och är förtroendevald för Vårdförbundet. Kollegerna beskriver henne som en glad person med båda fötterna på jorden. Men även hon är orolig och bedrövad.?

— Vi har hela tiden varit tydliga med de problem vi ser. Det handlar om att vi är för få, att vi har låga löner och en dålig arbetstidsmodell. Men tyvärr har våra högsta chefer och ansvariga politiker inte lyssnat på oss förrän nu när det nästan är för sent, säger hon.

??När det inte har blivit bättre har sjukskö-tersk­orna valt att sluta, en efter en. Av de 46 anställda på akuten har 27 sagt upp sig hittills i år. Sjuksköterskan Tanja Ericsson, som också lägger scheman, får allt svårare att få ihop det så att arbetspassen inte bara fylls av nya och oerfarna sjuksköterskor. Att nästan hälften har gått ner i arbetstid gör det inte lättare.

?— Vi som har jobbat här länge måste ta ett större ansvar och får en tyngre arbetsbörda, samtidigt som de som nyss börjat här tvingas ta ett ansvar som de ännu inte är mogna för, säger sjuksköterskan Urban Unefäldt.?

Sjuksköterskorna på akuten beskriver en arbetssituation där prover missas, provsvar inte upptäcks och rutiner vid kritiska tillstånd inte fungerar.

?Nya och oerfarna får ansvar för avancerad hjärtövervakning utan att veta hur de ska hantera det och patienter med potentiellt livshotande tillstånd får vänta för länge på bedömning.

??I slutet av september meddelade ledningen att det krävdes ”extraordinära åtgärder” eftersom ”bemanningsläget på akuten närmar sig en kritisk punkt där patientsäkerheten skulle kunna hotas”. Från den 1 oktober infördes ett lönetillägg för sjuksköterskorna på mellan 1?000 och 3?000 kronor i månaden beroende på erfarenhet och ytterligare 100 kronor per timme för extrapass.?

— Vi ser det som ett litet erkännande, men jag vet inte om det får någon att ta tillbaka sin uppsägning för det handlar inte bara om lönen, säger Fatou Bengtsson.??

Therése Daggert tänker inte ta tillbaka sin uppsägning. Med sina fyra år är hon en av de mer erfarna sjuksköterskorna på akuten, men dagen före julafton gör hon sitt sista arbetspass här.

?— Det är en fruktansvärd personalbrist, det är inte patientsäkert. Vi hinner inte alltid göra bedömningar när många patienter kommer in samtidigt och de som är oerfarna har inte den kliniska blicken ännu. Det är bara en tidsfråga innan någon dör, säger hon.

?Tårarna är inte långt borta när hon berättar om en ständig trötthet som gör att det jobb hon tyckte var så roligt nu bara är slitigt. Treskiften och arbete varannan helg får till följd att hon aldrig känner sig utvilad. Men än värre är känslan av att inte hinna ha koll och den ständiga oron för att ha missat något.

??I landstingshuset någon kilometer bort från sjukhuset träffar vi divisionschefen Henrik Svensson som säger att han är medveten om att läget har varit ansträngt en längre tid.

?— Men vi kan inte göra som på andra avdelningar och stänga vårdplatser när sjuksköterskorna är för få. Akuten måste fungera ändå. Lönetillägget är ett sätt för oss att säga att vi ser problemen, att vi förstår att det är jättetufft, säger han.?

På en direkt fråga förnekar han att det skulle finnas några ledningsproblem. Men kort därefter, när krisen förvärras, får verksamhetschefen sluta och en helt ny ledning tillsätts.

??I våras blev sjuksköterskorna på akuten lovade att en översyn av arbetstiderna skulle leda till en ny arbetstidsmodell redan före sommaren. Så blev det inte. Henrik Svensson säger att han förstår att sjuksköterskorna känner sig svikna, men att han hoppas att landstinget ska kunna presentera förslag i november.?

— Det handlar inte bara om akuten, vi vill ha en gemensam modell för hela landstinget så att vi har samma regler för hur vi till exempel kompenserar nattarbete med kortare arbetstid.??

Landstinget har också lovat en lönesatsning på sjuksköterskor under 2015 eftersom Värmland har halkat efter i jämförelse med andra landsting och regioner. Och det är inte bara akutens sjuksköterskor som valt att byta låga löner och försämrad arbetsmiljö mot bättre villkor någon annanstans. Landstinget i Värmland saknar för närvarande ett 90-tal sjuksköterskor. HR-chefen Annica Lidén ser flera orsaker till bristen:?

— Det är konkurrens med andra arbetsgivare och konkurrens med Norge. Vi har många pensionsavgångar samtidigt som nya, yngre medarbetare har ledigheter av olika slag.

?Om lönesatsningen och en ny arbetstidsmodell står sig i den konkurrensen återstår att se. Och för sjuksköterskorna på akuten står hoppet till en ny ledning.

Akuten Karlstad

  • Av 46 sjuksköterskor har 25 sagt upp sig i år.
  • Medellön (grundlön): 25 463 kronor
  • Medelålder: 38 år
  • Arbetar deltid: 22
  • Sjukskrivna: 2
  • Föräldralediga: 4

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida