FORSKNING. Pengar för att komma i kapp

30 december 2009

Sverige kan återta sin topplats i forskarvärlden, tror Delegationen för samverkan inom klinisk forskning. Men då behövs samordning, starkare finansiering och användarvänliga forskningsverktyg som kvalitetsregister, enligt delegationens slutrapport.?

När utredningen presenterades meddelade socialminister Göran Hägglund att regeringen nästa år satsar 60 miljoner kronor av de pengar som ingår i Dagmaröverenskommelsen på att förbättra de nationella kvalitetsregistren i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida