Fortfarande singlar kvar i regiondansen

Fortfarande singlar kvar i regiondansen
Dagens landsting ska bli ett färre antal större regioner i framtiden. Arkivbild: Colourbox

Gävleborg, Dalarna, Värmland, Östergötland och Jönköping är landsting som ännu inte har hittat någon partner att bilda region med. Det förhandlas från norr till söder, men ännu återstår många frågetecken kring hur sjukvården ska organiseras i olika regioner i framtiden.

23 december 2011

Det pågår allt mer intensiva diskussioner inför den regionreform som förhoppningsvis ska vara införd senast år 2015. Både regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill ha större folkvalda regioner. Bland annat för att klara framtidens sjukvård .

På sina håll har två eller flera landsting redan bestämt sig för att slå sig ihop i en gemensam region, men flera landsting står fortfarande utanför och har inte hittat någon framtida partner.

Tre landsting i Mälardalen; Sörmland, Västmanland och Örebro förbereder en gemensam ansökan om att bilda region. Östergötland ville också vara med, men fick nobben.

Inte heller Smålandslänen är intresserade av att bilda region med Östergötland, utan Kronoberg, Kalmar och Blekinge sneglar söderut mot Skåne. Men Skåne har inte sagt ja ännu, utan ska utreda för- och nackdelar med att gå samman med andra landsting för att bilda en större region.

I västra Sverige hade värmlänningarna gärna velat vara med i Västra Götalandsregionen, men VG-regionen har sagt nej till att utöka med Värmland.

Kanske Värmland får se sig om åt nordost i stället, för där finns två ensamma landsting: Dalarna och Gävleborg, som har fått nobben av både Uppsala och trion i Mälardalen.

I norra Sverige planeras två större regioner, en med Västerbotten och Norrbotten samt en med Västernorrland och Jämtland, men där är politikerna inte eniga.

Hur det blir med regionfrågan i Stockholm är inte riktigt klart. Majoriteten vill inte utvidga Stockholms län.

Sen finns det några landsting som frivilligt vill fortsätta vara singlar: Regeringen har i år sagt ja till att Gotland får kalla sig region.  Även Jönköping vill bilda en egen region, men har inte fått godkänt än. Men regeringen vill egentligen inte ha småregioner utan ser helst samarbeten som resulterar i stora regioner.

Den statliga utredning som arbetar med regionfrågan ska lämna sitt betänkande om ett år, i december 2012. Men utredningen vill veta hur de regionala diskussionerna går senast i januari 2012, för att kunna arbeta fram ett förslag till hur den framtida regionindelningen ska se ut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida