Foto- och filmförbud JO-anmäls

Foto- och filmförbud JO-anmäls
Film- och fotoförbudet i Västerbottens läns landstings lokaler har överklagats. Arkivbild: Colourbox

Är det ett ingrepp på yttrandefriheten att förbjuda filmning och fotografering i landstingslokaler? En privatperson har anmält landstingsstyrelsen i Västerbottens län till Justitieombudsmannen som nu ska granska frågan.

1 november 2011

I oktober införde Västerbottens läns landstingsstyrelse foto-, ljud- och filminspelningsförbud inom samtliga landstingslokaler. Syftet var att stoppa patienter från att dokumentera olika vårdsituationer, något som kan leda till obehag för personal och andra patienter.

Nu anmäls landstingsstyrelsen till JO, Justitieombudsmannen, av en frilansjournalist som anser att förbudet tillkommit i samband med ”lokala pressens kritiska granskning av läkare i Västerbotten” och ”impopulära beslut rörande landstingets budget”.

Strider mot grundlagen

Journalisten argumenterar för att landstingets förbud strider mot både tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

När det gäller inspelning av ljud säger Datainspektionen att digital inspelning omfattas av personuppgiftslagen. Däremot är lagen inte tillämplig när det gäller analoga inspelningar, det vill säga sådana gjorda med kassettband eller annan äldre teknik.

– Det behöver inte innebära att det är tillåtet. Det kan ju finnas annan lagstiftning som förbjuder det, även om jag inte kan nämna någon så här på rak arm, säger Anna Larsson Stattin, jurist vid Datainspektionen.

Landstingsjurist Linus Johansson svarar att han inte vill kommentera vare sig JO-anmälan eller förbudet mot ljudupptagning förrän han satt sig in i fallet ordentligt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida