Gotland. Vårdförbundet efterlyser bättre introduktion

Gotland. Vårdförbundet efterlyser bättre introduktion
Therese Annas Ljung, ordförande för Vårdförbundet Gotland.

Region Gotlands erbjudande till nyexaminerade sjuksköterskor är bra, men räcker inte hela vägen fram, anser Therese Annas Ljung.

– Vi tycker att det saknas ordentlig introduktion i det basår som regionen erbjuder nya sjuksköterskor, säger Therese Annas Ljung, ordförande för Vårdförbundet Gotland.

Lockar nya med basår

I går berättade Vårdfokus om Region Gotlands nya satsning för att locka nyexaminerade sjuksköterskor. Regionen erbjuder tillsvidareanställning och möjlighet att under det första året få arbeta både på opererande och kliniska verksamheter. De nya ska också få personlig handledning och coachning av en erfaren kollega. Schemalagda utvecklingsdagar och praktisk träning ingår på cirka tio procent av arbetstiden.

– Det är bra att regionen gör något för att bli en attraktiv arbetsplats för nyutbildade, men vi hade helst sett att hela det första året räknades som ett introduktionsår där man inte ingår i den ordinarie personalstyrkan utan först får möjlighet att komma in i yrket ordentligt, säger Therese Annas Ljung.

Fler skulle stanna kvar

Hon befarar att det blir tufft för de nya som redan efter två-tre veckors introduktion ska kunna gå in och ta fullt ansvar.

– Med den situation vi har på sjukhuset i dag är det ett enormt krävande arbete och vi vet att nya och unga slutar för att de känner sig otillräckliga och inte orkar med pressen, säger Therese Annas Ljung.

Om de skulle få en längre tids introduktion tror hon att fler skulle stanna kvar.

Ändå nöjd med satsningen

Annars är hon nöjd med Region Gotlands satsning på nyanställda och hoppas på att det ska leda till att fler sjuksköterskor söker sig till ön.

– Men vi kommer att följa hur det går för de nya under basåret och fortsätta arbeta för en längre tids introduktion.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida