Hallå där…

Hallå där…
Ylva Hedberg Fransson har utsetts till en av fem meriterade lärare vid Umeå universitet.

Ylva Fransson Hedberg, lektor för biomedicinska analytiker vid Umeå universitet, som utsetts till "meriterad lärare".

28 januari 2014

Vad innebär det att vara ”meriterad lärare”?

– Umeå universitet har infört ett nytt meriteringssystem för att premiera pedagogiskt skickliga lärare. Det finns två nivåer: meriterad och excellent lärare. Hittills har fem utsetts till meriterade och fyra till excellenta. Rent ekonomiskt innebär det ett lönepåslag och en engångssumma på 25 000 eller 50 000.

Vad har du för meriter som gjorde att du fick den här utmärkelsen?

– Jag har undervisat på biomedicinska analytikerutbildningen sen 2004 och har stor erfarenhet som lärare, kursansvarig samt examinator. Jag har också arbetat med att utveckla kurser och enskilda moment och har tagit fram mycket undervisningsmaterial för att underlätta studenternas lärande. Jag arbetar hela tiden med förbättringar, dels utifrån de olika momentens utfall och dels från kursutvärderingar och samtal med studenterna.

Hur skulle du beskriva dig själv som lärare?

– Jag är glad, engagerad och aktiverar gärna studenterna till exempel genom laborationer och uppgifter så att de ska få förståelse för de moment de arbetar med. Jag är intresserad av ny teknik, nya infallsvinklar och tycker det är spännande med nya pedagogiska arbetssätt. Det är viktigt att våga testa!

Har ni något nytt på gång när det gäller utbildningen för biomedicinska analytiker i Umeå?

– I höstas införde vi individuell laborativ examination. Studenterna fick ett antal laborativa uppgifter som de enskilt skulle förbereda och sen genomföra inför lärare. Det föll väl ut så det kommer vi att utveckla och införa på fler kurser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida