Kvalitetsindikatorer

Halland i topp när vården rangordnas

Halland i topp när vården rangordnas
Halland får flest poäng när det gäller de övergripande kvalitetsindikatorerna för god vård.

Halland och Jönköping får flest poäng i SKL:s årliga jämförelser av vården i Sveriges 21 landsting och regioner. På delad jumboplats hamnar Norrbotten och Värmland.

I en ny rapport presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i dag en sammanställning av drygt 130 indikatorer som årligen mäts för att jämföra landstingens och regionernas resultat inom 16 olika hälso- och sjukvårdsområden.

På ett övergripande plan där man jämför breda vårdsystemsaspekter som exempelvis sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet, undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom, patienter med trycksår och överbeläggningar i somatisk slutenvård toppas listan av Halland, följt av Jönköping. Norrbotten och Värmland som får minst poäng.

När det gäller befolkningens syn på vården vad avser exempelvis förtroende och upplevda väntetider drar Kronoberg det längsta strået, tätt följt av Gotland och Halland på delad andraplats. Allra sämst betyg av befolkningen får vården i Skåne.

Men när man frågar människor om deras erfarenheter av den vård de fått får Gotland sämst betyg av alla. Blekinge och Halland delar på förstaplatsen.

Omvänt kammar Gotland hem allra flest poäng när det kommer till faktiska väntetider. Längst väntetider har Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida