primärvård

Här får de äldre en gräddfil

Här får de äldre en gräddfil
Sjuksköterskan Sodaba Arwand älskar att arbeta med äldre. Och Doris Andersson har mycket att berätta. Foto: André de Loisted

Ett 20-tal vårdcentraler i Stockholms län har nyligen godkänts som äldremottagningar. Vårdfokus har besökt vårdcentralen Borgmästaregården i Skåne där man redan har haft ett system med äldrevårdsmottagningar i ett par år.

Region Skåne var först med att starta äldrevårdsmottagningar. Sedan mars 2014 har 80 vårdcentraler ackrediterats. Kraven är bland annat:

  • En bemannad telefon utan knappval för dem som är 75 år eller äldre.
  • Återkommande hembesök hos dem med störst behov.
  • En samordnad individuell vårdplanering för dem med stora vårdbehov.
  • Aktivt efterfrågande av patientens och de närståendes perspektiv i all vårdplanering.
  • Erbjudande om förebyggande och hälsoinriktade insatser till äldre.
  • Minst en distriktssköterska eller en sjuksköterska med specialistutbildning för vård av äldre ska finnas på vårdcentralen.

I Stockholms läns landsting, där man nu startar en liknande verksamhet inom husläkaruppdraget är tanken densamma som i Skåne: att äldre ska få snabb och kompetent hjälp för sina speciella behov.

Vårdfokus har besökt vårdcentralen Borgmästargården där det viktiga är att de äldre som kommer dit ska känna sig välkomna och trygga. Läs hela reportaget här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida