Hyrsjuksköterskorna ökar mer än läkarna

Hyrsjuksköterskorna ökar mer än läkarna
Landsting och regioner lägger allt mer pengar på hyrsjuksköterskor. Arkivbild: Mostphotos

 I Östergötland steg kostnaden för hyrsjuksköterskor från 8 till 21 miljoner förra året.

Om 2013 blev det år då bristen på sjuksköterskor märktes tydligt i hela landet – och bemanningsbolag på allvar började anlitas för att rädda vården – så verkar 2014 bli det år då utgifterna för hyrsjuksköterskor skenade.

Allt fler landsting och regioner tar in mer och mer hyrsjuksköterskor – och till delar av vården där det tidigare varit möjligt att rekrytera egen personal.

Även om läkarna är dyrast är det kostnaderna för hyrsjuksköterskor som ökar mest på många håll i landet.

Ökar rejält

Senaste rapporten kommer från Region Östergötland där kostnaderna för hyrsjuksköterskor stigit från 8,3 miljoner kronor 2013 till 21 miljoner kronor 2014.

Utgiften för hyrläkare är fortfarande störst och totalt ökar posten för hyrpersonal. Men det är kostnaderna för hyrsjuksköterskor som ökar mest, enligt Sara Mellergård, HR-strateg i Region Östergötland.

Tas in överallt

I Gävle är det likadant. Här behövde landstinget hyra in sjuksköterskor för 10 miljoner kronor under förra året, jämfört med 3,7 miljoner året innan.

Vårdavdelningar, operation och framför allt akuten i Gävle har tvingats ta in sjuksköterskor från bemanningsbolag under sommaren, berättar divisionschefen Helena Björkman för Gefle Dagblad.

Skenande kostander

En kartläggning som Dagens samhälle gjorde tidigare i år visar att Skåne räknar med en fördubbling av kostnaden för hyrsjuksköterskor under 2014 jämfört med året innan. I Uppsala steg utgiften för hyrsjuksköterskor från 5 miljoner 2013 till 17 miljoner i fjol.

2013 hyrde Sveriges 21 landsting och regioner in sjuksköterskor för 217 miljoner kronor till och med oktober/november, enligt en granskning i Vårdfokus. Flera landsting och regioner håller fortfarande på med sina bokslut för 2014. Men det mesta tyder på att kostnaderna för hyrsjuksköterskor skenat rejält på många håll i landet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida