Inte säkert att fler sjuksköterskor och läkare gagnar patienten

Inte säkert att fler sjuksköterskor och läkare gagnar patienten
Moderatorn Christina Kennedy frågade Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, Södersjukhusets vd Thomas Movin, Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Capios Sverigechef Sveneric Svensson varför sjukvården haltar trots att det aldrig funnits så måna sjuksköterskor och läkare som i dag. Foto: Anders Olsson

Almedalen 2015. I en diskussion i Almedalen var alla eniga om att för mycket tid läggs på administrativa uppgifter som någon annan yrkeskategori lika gärna kan utföra.

I samband med att regionledningen i Skåne för någon månad sedan presenterade hur sommaren ska lösas var budskapet att cirka 200 vårdplatser skulle stängas i sommar. Men hälften av dessa vårdplatser har varit stängda ända sedan i höstas eftersom man inte lyckats rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor.

Ändå uppgav regionens HR-direktör att man i år hade drygt 380 fler sjuksköterskor anställda jämfört med i fjol. Och att det inte handlade om vikariat som hade omvandlats till tillsvidaruteställning utan att man faktiskt hade nära 400 fler sjuksköterskor att tillgå.

Trots detta hade man inte kunnat öppna de hundra vårdplatser som hölls stängda efter sommaren, på grund av att så många sjuksköterskor hade tvingats ställa upp under semesterperioden. Hur det kom sig att man trots så många nya sjuksköterskor ändå inte hade lyckats få igång avdelningarna igen hade ledningen inget riktigt bra svar på.

Eniga om att fel saker utförs av fel yrkesgrupper

I Almedalen hölls i dag en paneldebatt där såväl Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro samt representanter från Capio, Södersjukhuset i Stockholm, och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren gjorde vad de kunde för att besvara frågan, som rör långt fler landsting, regioner och kommuner än bara Skåne.

Alla var rörande överens om att såväl läkare som sjuksköterskor i dag lägger ner alldeles för mycket tid på sådant som de egentligen inte är utbildade för.

Sveneric Svensson, Sverigechef för Capio AB, presenterade siffror som visar att läkare i exempelvis Danmark årligen träffar cirka 60 procent fler patienter än de svenska läkarna. I länder som Tyskland och Frankrike tar varje läkare emot ännu fler patienter.

Mer patientkontakt i Frankrike

Han gjorde även en jämförelse mellan hur många patienter en sjuksköterska och undersköterska inom Capio tillsammans ansvarar för under ett arbetspass. I Sverige landar det i regel på mellan sex och åtta patienter. På företagets sjukhus i Frankrike har samma antal personal hand om i runda tal 15 patienter.

– Ändå är personalen i Frankrike inte fullständigt utpumpade när de går från jobbet, sade Sveneric Svensson.

När Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm bad sjuksköterskorna beskriva hur de använde sin arbetstid visade det sig att den tid de lägger på omvårdnadsarbete nära patienterna är densamma som den tid de lägger på ren administration. Till det kom läkemedelshantering, ronder och att kommunicera med andra om patienterna, exempelvis vid överrapporteringarna.

– Jag kan förstå att sjuksköterskorna blir frustrerade av att man inte hinner med sina patienter. Vi måste på allvar börja fråga oss om alla dessa sidouppgifter måste göras eller om någon annan yrkesgrupp kan ta över dem. Och måste vi ha statistik om allt, eller kan vi göra det enklare för personal? frågade sig Sveneric Svensson.

De övriga i panelen höll med om den bild som han målade upp för publiken. De var ense om att personalen är ordentligt trött på allt de ska dokumentera och på och att de IT-system som används är dåligt anpassade till användarnas krav på enkelhet och därför stjäl mycket dyrbar tid som i stället hade kunnat läggas på nära kontakter med patienterna.

Vårdförbundet självkritiskt

– Den senaste vårdanalysen som Vårdförbundet gjorde visar just att många av våra medlemmar tycker att mycket av deras kompetens inte används fullt ut och till fel saker. När det gäller dokumentationen har vi sjuksköterskor ett eget ansvar genom att vi inte tydligt har talat om att vi inte kan hålla på som vi gör, sade Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Efter debatten frågar jag henne hur det egentligen ligger till med sjuksköterskebristen, är den reell eller finns det egentligen tillräckligt med sjuksköterskor. Att många sökt sig ifrån akutsjukvården på grund av dåliga arbetsvillkor och låga löner, vet vi. Likaså att somliga söker sig till Norge där både arbetsvillkoren och lönerna är bättre. Många söker sig också till den kommunala vården, men även där råder det brist på sjuksköterskor.

Sineva Ribeiros svar kommer blixtsnabbt:

– Många jobbar i dag med allt annat än vård. På senare tid har jag uppmärksammats på att många exempelvis tar anställning inom försäkringskassan eller inom försäkringsbranschen. Båda sektorerna har på senare tid blivit stora rekryterare av sjuksköterskor.

Tidigare har sjukvården mer eller mindre haft monopol på sjuksköterskorna.

– Men den tiden är förbi. I nya branscher där de är hett eftertraktade får de bättre arbetstider, bättre villkor och högre lön. Vill arbetsgivarna inom vårdsektorn behålla sin personal och kunna rekrytera nya sjuksköterskor måste de kunna matcha de villkor som sjuksköterskor numera erbjuds av andra arbetsgivare, säger Sineva Ribeiro.

Almedalsveckan 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida