”It-systemen slösar enormt mycket tid”

”It-systemen slösar enormt mycket tid”
– Det finns mycket som kan bli bättre när det gäller vårdens it-system, säger Anna-Karn Eklund. Foto: Cecilia Larsson

It-systemen i vården stjäl uppemot en timmes arbetstid om dagen från personalen i vården. Vårdförbundets ordförande är mycket kritisk.

Varje dag stjäl it-systemen 17-56 minuter från de olika personalkategorier som arbetar inom vården.

Det visar preliminära resultat från en undersökning som har gjorts av Useraward i samarbete med Vårdförbundet och andra fackliga organisationer inom vården.

Studien heter ”Vård-it-kartan 2010” och presenteras på it-konferensen Vitalis senare i eftermiddag.

– I praktiken slösar vi i dag bort enormt mycket tid som borde ägnas åt patienten. Det behövs en kraftfull satsning för att hitta it-system som stödjer vårdmötet och verkligen låter patienten vara huvudperson i sin egen vård, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Personalen inte tillfrågad

Precis som en tidigare studie har visat får vårdpersonalen knappt vara med när nya it-system tas fram. Anna-Karin Eklund tycker att det är fel.

– Synpunkter på hur man åstadkommer de bästa systemen kan enbart komma från de som använder it-stöden i sin vardag och som ser patientens behov, säger hon.

Uppdaterad it-strategi

Under Vitalis-konferensen presenterade socialdepartementet i går den uppdaterade nationella it-strategin för vård och omsorg. Den kallas ”Nationell e-hälsa – strategin för tillgänglig och säker information i vård och omsorg”.

Från att ha fokuserat mest på teknik är den uppdaterade strategin mer inriktad på att utgå från patienternas behov och att kommunikationen mellan vårdens aktörer och socialtjänsten ska fungera. Men än finns det mycket kvar att göra.

– Det är lång väg kvar innan tekniken fungerar som det verksamhetsstöd det skulle kunna vara inom vården. Tempot är för lågt och det måste till mer resurser och en starkare nationell styrning, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida