Kalmar. Vill få tydligare koppling mellan löner och verksamhetsmål

Kalmar. Vill få tydligare koppling mellan löner och verksamhetsmål
Michelle Dobos Sandell har nyligen valts till ordförande för Vårdförbundets avdelning i Kalmar.

Vårdförbundet ska träffa chefer på alla nivåer när lönerevisionen påbörjas nästa vecka. Det har slagits fast i en gemensam avsiktsförklaring mellan Kalmar läns landsting och Vårdförbundets avdelning i Kalmar.

– Vi ska ha samtal med både verksamhetschefer och första linjens chefer i varje verksamhet för att verksamhetscheferna ska ta större ansvar för lönebildningen, på samma sätt som de ansvarar för verksamhetsmål och budget, säger Michelle Dobos Sandell, nyvald ordförande för Vårdförbundets avdelning Kalmar.

I avsiktsförklaringen inför årets lönesamtal står det:

Inför årets löneöversyn förutsätts att dialog förs på samtliga nivåer mellan chef och Vårdförbundets företrädare. Lönebildningsfrågorna ska kopplas ihop med verksamhetsmål och verksamhetsutveckling på både kort och lång sikt. Här diskuteras ambitioner och prioriteringar.

– Första linjens chefer har upplevt att de får en påse pengar till sig uppifrån och inte har det verksamhetsansvar som gör att de kan påverka utrymmet så mycket, säger Michelle Dobos Sandell.

Hon är mycket nöjd med att dialogen nu kommer att ske med chefer på alla nivåer och att lönerna knyts till verksamhetsmålen. Men att delta i så många samtal kräver mycket av Vårdförbundets organisation.

– Vi ska göra så mycket som möjligt av det här. Vi väntar oss inbjudningar till inledande samtal med verksamhetscheferna den närmaste veckan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida