Karolinska ensamt om att behandla foster i livmodern

Karolinska ensamt om att behandla foster i livmodern
Barn med grå starr och grön starr ska opereras på två sjukhus i landet. Ett sjukhus får operera barn i livmodern, har Rikssjukvårdsnämnden bestämt. Arkivbild: Mostphotos

Tre sjukhus har fått tillstånd av Rikssjukvårdsnämnden att bedriva rikssjukvård inom två områden. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och St Eriks ögonsjukhus i Stockholm blir ensamma om att behandla medfödd ögonstarr hos barn. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge får som enda sjukhus i landet utföra ingrepp för att behandla foster i livmodern.

Grön starr och grå starr är ovanliga sjukdomar hos barn, förra året behandlades 60 barn i Sverige. Det blir Sahlgrenska universitetssjukhuset och St Eriks ögonsjukhus som ska få utföra de resurskrävande behandlingarna.  Det har Rikssjukvårdsnämnden beslutat.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm får utföra behandlingar på ofödda barn i livmodern. Sjukhuset anses av nämnden ha bäst kompetens och de bästa forskningsmässiga förutsättningarna för den typen av sjukvård.

Mellan åren 2006 och 2010 var det totalt cirka 36 vårdtillfällen per år i Sverige till följd av intrauterina behandlingar.

Tillstånden gäller mellan den 1 januari 2013 och 31 december 2017.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida