Karolinska sparar 300 heltidstjänster

Karolinska sparar 300 heltidstjänster
Får sjukhusledningen på Karolinska universitetssjukhuset igenom sin vilja bantas personalstyrkan med 300 heltidstjänster på sjukhusen i Solna och Huddinge. Bilden visar Karolinska i Solna.

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge går plötsligt back. Nu vill ledningen ta bort omkring 300 heltidstjänster. Orimligt, anser Vårdförbundet.

Landstingets senaste ekonomiska genomgång visar att sjukhusen verkar gå back i år med 330 miljoner kronor. Det handlar om en förlust på 272 miljoner kronor ihop med ett uteblivet överskott på 58 miljoner kronor.

För att göra de röda siffrorna svarta säger sjukhusdirektören Birgir Jakobsson i Svenska Dagbladet att 300 heltidstjänster måste bort. Det handlar i praktiken om att inte återbesätta tjänster och att inte förlänga vikariat.

Ökad arbetsbelastning

Men det skulle skapa problem och stor oreda, tror Marianne Kock, sektionsordförande för Vårdförbundet på Karolinska i Huddinge.

– Det skulle ge en förskräckligt ökad arbetsbelastning och orimlig arbetsmiljö för våra medlemsgrupper, säger hon.

Hon får medhåll av Anette Karlsson, Vårdförbundets sektionsordförande på Karolinska i Solna.

– Vi har en stor oro inför sommaren, det är en kaotisk situation. Jag förstår inte hur vi ska kunna garantera en patientsäkerhet. Brister arbetsmiljön leder det till problem med patientsäkerheten, säger hon.

300 saknas i slutenvården

Båda håller fram den genomgång som den så kallade Sommarkommissionen gjort på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Det är en tvärfacklig grupp där chefläkare, vårdplatskoordinatorer och verksamhetscheferna på de två akutklinikerna ingår. Genomgången visar att det saknas hela 300 sjuksköterskor inom slutenvården på sjukhusen. Då är öppenvården eller serviceenheter som labb, röntgen och bb inte medräknade.

– Om sjukhusen inte återtillsätter vakanser eller förlänger vikariat skulle det permanenta den brist på sjuksköterskor som redan finns. Dessutom skulle sjukhusen inte kunna leva upp till att hålla öppet 85 procent av vårdplatserna, som är sjukhusens mål, säger Marianne Kock.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida