Kom inte överens om lönen – Sara nobbade Östersunds sjukhus

Kom inte överens om lönen – Sara nobbade Östersunds sjukhus
Sara Both sade nej till att jobba på Östersunds sjukhus när hon inte fick den lön hon begärde.

"Hon är bara ett av flera exempel på sjuksköterskor som väljer bort sjukhuset", säger Vårdförbundets ordförande i Jämtland.

11 augusti 2015

Sommaren är tuff på sjukhuset i Östersund precis som på många andra håll i landet. Överbeläggningar, stängda vårdplatser och sjuksköterskor som tvingas jobba dubbelpass.

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören i region Jämtland, Nina Fållbäck-Svensson, har det varit svårt att få tag på sjuksköterskor.

– Vi har haft bekymmer med rekrytering av sjuksköterskor en längre tid nu och det finns väl ingen enkel förklaring till det. Det är ett nationellt problem.

Fick inte 25 000

Men Barbro Englesson, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Jämtland, anser att det handlar om löner och arbetsvillkor:

– Det finns sjuksköterskor, men de väljer att inte arbeta på sjukhuset på grund av löneläget och dåliga villkor.

En av flera sjuksköterskor som valt bort Östersunds sjukhus som arbetsgivare är Sara Both. Hon har sökt arbete två gånger på flera olika kliniker vid sjukhuset och mötts av stort intresse – men det har stupat på att hon nekats den ingångslön på 25 000 kronor i månaden som hon begärt.

Nu arbetar hon i stället på hälsocentralen i Ånge. Där har hon 30 000 kronor i lön.

”Kändes som ett hån”

– Jag satte hårt mot hårt och vågade vara tuff när jag förhandlade. Här fick jag det jag begärde, men på Östersunds sjukhus var det blankt nej trots att det bara skilde 500 kronor mellan det jag ville ha då och det som de erbjöd, säger Sara Both.

För henne handlar det om värderingen av den kompetens som hon har efter tre års akademisk utbildning.

– Det känns som ett hån att bli erbjuden så låg lön. De hänvisar till löneutvecklingen, men samtidigt kunde ingen som jag pratade med visa en tydlig plan för hur min lön skulle utvecklas på sjukhuset, säger Sara Both.

Stor brist på sjuksköterskor

Hur den här sommaren egentligen har sett ut på Östersunds sjukhus råder det delade meningar om. Hälso- och sjukvårdsdirektören Nina Fållbäck- Svensson säger att det har varit ansträngt, men under kontroll.

– Vi hade ett besvärligare utgångsläge än förra sommaren och planerade att stänga fler vårdplatser till följd av svårigheter att bemanna. På grund av patienttillströmningen fick vi ändå öppna stängda vårdplatser och ta in personal med kort varsel, säger Nina Fållbäck-Svensson.

Vårdförbundets ordförande hänvisar till medlemmar som beskriver sommaren som värre än någonsin. Sjuksköterskor på flera avdelningar säger att det har varit hemskt och att de har svårt att hinna med det som de ska göra. De har till exempel inte hunnit med att förbereda hemgångar, utan patienter har blivit kvar flera dagar extra vilket leder till brist på vårdplatser så att patienter inte har kunnat slussas vidare från akuten.

Dubbelpass har blivit vardag

– Vi har gått runt på sjukhuset en dag i veckan och träffat sjuksköterskor som berättar om överbeläggningar och sjuksköterskebrist. De har jobbat extra på lediga dagar och gått in och tagit dubbelpass, säger Barbro Englesson.

Att cheferna och personalen beskriver läget olika tror hon beror på att man på chefsnivå har blivit fartblind och inte ser alla nödlösningar som något ovanligt längre.

– I dag har dubbelpass blivit vardag. Cheferna tycker att de har löst den akuta situationen – men det har skett på personalens bekostnad. Jag tror inte att de har hunnit sätta sig in i vad detta innebär för de sjuksköterskor som hela tiden ställer upp och löser problemen.

Bättre villkor för nattarbete

Hon befarar att hösten blir fortsatt tuff med sjuksköterskebrist och anställda som bär med sig erfarenheterna från en ansträngd sommar.

– Vi kommer att driva på för bättre arbetsmiljö och bättre villkor, framför allt när det gäller nattarbete, säger Barbro Englesson.

Nina Fållbäck-Svensson ser också allvarligt på hösten och den fortsatta sjuksköterskebristen.

– Vi jobbar med det och har ett åtgärdsprogram där vi tittar på vem som gör vad i vården. Sjuksköterskor ska jobba med rätt saker och vi vill även satsa på bättre möjligheter till kompetensutveckling.

Men om nyutbildade sjuksköterskor som Sara ändå väljer bort Östersunds sjukhus på grund av löneläget?

– Så kan det vara. Vi har sagt att vi inte ska ligga i topp när det gäller löner, men inte i botten heller. Men vi kan inte i ett enskilt fall gå med på en högre lön, utan måste hålla oss till de nivåer vi har, säger Nina Fållbäck-Svensson.

Inte försvarbart

Sara Both trivs på hälsocentralen i Ånge, men tror ändå att hon så småningom vill flytta till en större ort. Men lönen är viktig.

– Att de lägger pengar på hyrsjuksköterskor och extrapass i stället för att betala bra löner, det är inte försvarbart, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida